BRÜKSEL NOTLARI

Tebrik kartı değil kafaya atılan taş..

Son dönemin en ilginç kamu diplomasisi girişimi olarak tanımlayabileceğimiz Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yılbaşı tebrik kartları dikkatlerden kaçmadı. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanından Avrupa Konseyi yetkililerine kadar uzanan bir yelpazede dünyanın bir çok bölgesinde bu kartlar ya dağıtılıyor ya da elden takdim ediliyor. Bu insiyatif 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ terörü, Demokrasiye karşı milletin direnişi ve anayasal düzenin Türkiye'de nasıl canla başla savunulduğunun sembolü olarak tasarlanmış.

Avrupa Birliğinin Türkiye çıkmazı

Türkiye benim görüşüme göre AB'de yer almalıdır. Bunu kendi için yapmasa da AB içindeki 40 milyon Müslümanın güvenliği ve geleceği için yapmalıdır. Türkiye'nin rotası Avrupa'dır. Şangay Beşlisi ve D8 gibi kurumların düşünülmesi yanlış değildir ancak AB'ye üyeliğin önünde de engel değildir. Akl-ı selimle düşünerek bugünden itibaren yeniden başlanması gereken, stratejisi net olan, AB kulvarlarına ve müktesebatına aşina olan bir ekibin yol haritası üretmesine bakıyor her şey. Bunun için en başta yapmamız gereken hamlelerden biri kendi içimize dönük olan algı yönetiminden vazgeçmek olacaktır. Birbirimizi kandırmayalım, kendimizi kandırmayalım, dosdoğru çıkalım AB'nin karşısına ve müzajereyi adam akıllıca yürütelim. Medeniyetimizden aldığımız cesaret ve tecrübeyle AB için reçete olmaya bakalım. Daha yol çok uzun ama gitmeye değer olacaktır.

Brüksel'de Sonbahar Etkinlikleri

Batı kamuoyunda ve medyasında Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve dezenformasyonun düşmanlık safhasına çıktığını uzun zamandır anlatıyoruz. Brüksel bu konuda bir merkez işlevi görüyor. Diasporik yapımızın yoğun olmasına rağmen insan potansiyelimizi tam anlamında kullanabilmiş değiliz. Akraba toplulukları da harekete geçirebilmiş değiliz. Son derece amatör girişimler söz konusu. Aynı zamanda çakallık derecesinde oportünist davranan, bazen kripto FETÖ üyelerinin de içinde olduğu sözde lobi çalışmaları mevcut. Bu karmaşanın temelinde sistemsizlik yatıyor. Hükümetlerarası kuruluşlarda geriden gelmemizin sebebi lobi stratejilerimizin bir merkezden kurgulanamayışı var. Son haftalarda ipini koparan Brüksel'de soluğu alıyor. 

Batarken Kimliğe Sarılmak

Avrupa değişmiştir. Bugünün Avrupası kendi içindeki dinsel ve etnik azınlıklar için İnsan Haklarının, demokratik prensiplerin ve eşit hakların geçerli olmadığı bir bölge halini almıştır. Popülist siyasetçilerin yüksek performans gösterdiği şoven Avrupa'nın son 50 yılda oluşturmaya çalıştığı ne kadar değer varsa birkaç yıl içinde yok olmuştur. Terörün, ötekileştirmenin, kurumsallaşan ayrımcılıkların sonucunda kendi kimliği etrafında içe kapanan bir Avrupa'dan bahsedebiliriz. Medeniyet değerlerini Hristiyan kimliğe dayandıran bir Avrupa aklının Müslüman topluluklara eşit yer verebilmesi mümkün değildir. Müslüman topluluklar Avrupa'nın vicdan testi olmuştur ve bu testi maalesef Avrupa ülkeleri kaybetmek üzereler.