Yayın İlkeleri

FİKİR COĞRAFYASI…

  • Kelimelerin bileylendiği bir dönemde fikrin nefes alabileceği bir ortam olacak. Ötekileştirmeye ve etiketlemeye prim  vermeyecek.
  • Eleştiri, değerlendirme ve yorumların kişiler ve kurumlar üzerinden değil fikirler ve olgular üzerinden yapılmasını ilke edinecek.
  • Farklı düşüncelerin bir arada özgürce buluşabildiği bir platform olmayı hedefleyecek. Farklı seslerden bir ahenk çıkarmanın zorluğunun bilincinde olarak zora talip olacak.
  • Alışılmış kalıpları tekrarlayan, önyargıları besleyen bir dil değil: soran, sorgulayan, ama yargılamak yerine anlamak isteyen bir çaba içinde olacak.
  • Güncelin, akademik bakışın katkısıyla yorumlandığı bir düşünce ve analiz platformu  olacak.
  • Kültür coğrafyamızla ilişkilerimizi hem bir sorumluluk duygusuyla hem de bu coğrafyayı  bir dinamik olarak görerek değerlendirecek. Balkanlar, Orta Asya,  Kafkaslar, Ortadoğu,  Kuzey Afrika’nın bu bağlamda sayfalarımızda özel bir yeri  olacak.
  • Modern toplumun yapısal sorunları arasında ve siyaset aktüalitesinin yer yer boğucu ortamında yitirdiğimiz insani değerleri gün yüzüne çıkararak, insani olanı hayatın içinden ifade edecek dili bulmaya gayret edecek.
  • Temel ilkenin adalet olması düsturundan hareketle, adaletin bir gün olup herkese lazım olacağı fikrini, ezber tekrarının ötesinde, sayfalarında yorumlara yansıtacak.
  • İletişimin küreselleşmesi, sinema sektörümüzün genişleyen coğrafyası ve Türkiye’nin yeni dış politika anlayışı çerçevesinde Türkçemizin kültürel serüvenine de ayrı bir önem verecek.