Yazarlar

İhsan Ahmet Kâhya kullanıcısının resmi İhsan Ahmet Kâhya

1962 yılında İskeçe’nin en büyük köylerden biri olan Paşevik’de. İlkokulu bu köyde okudu. Ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da bitirdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Selânik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, İskeçe’ de 1992 yılından itibaren aktif bir şekilde  avukatlık yapmakta. Bidayet mahkemeleri avukatlığı mertebesinden sırasıyla İstinaf Mahkemeleri avukatlığı ve 2000 yılından itibaren Yüksek Yargı avukatı olarak hukuki hizmete devam etmekte. Bu süreçte, Batı Trakya Türk Azınlığını ilgilendiren çok çeşitli milli bazı davaları yürüttü. Yunanistan’da ikinci derece yerel yönetim il meclis üyeliği görevinde bulundu. Türkçe ve Yunanca dilleri yanı sıra Almanca, Arapça bilmektedir.

İsmail Çalışkan kullanıcısının resmi Prof. Dr. İsmail Çalışkan

1965 yılında Erzurum / Oltu’da doğdu. 1989 yılında Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, 1998’de aynı enstitüde doktora programını tamamladı. 1994 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir Anabilim Dalı’a Araştırma Görevlisi olarak atandı. Şubat 1999’da Yrd. Doçent, Haziran 2004’de Doçent, Eylül 2009’da profesör oldu. Şubat 2009-Haziran 2011 tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Dintanu ve Teoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Şubat 2013’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne atandı. İngilizce, Arapça ve Kazakça bilmektedir. Çeşitli ilmi ve popüler dergiler ile gazetelerde makaleler yazdı. Yayınlanmış kitapları şunlardır: Kur’an’da Din Kavramı, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi, Muhammed Esed ve Düşünce Dünyası, Müslüman Hayatında Görevler, İlkeler, Modeller (Türkçe, Kazakça ve Rusça), Tapsir Tarihı, Tapsir Edistemesi, Kuran Karimdi Körkem Okıv Kağidaları (Tajvid), İslam Kukığı (A. Yıldırım ile birlikte). Üzerine yoğunlaştığı konular: Anlama ve yorumlama; Kur’an’ın siyasal yorumları; Batı’da Kur’an ve tefsir çalışmaları; Kur’an’a yeni yaklaşımlar; Türkler, Kur’an ve tefsir; din fenomeni ve din anlayışları; çağdaş dünyada din; Orta Asya’da ve Kazakistan’da din ve İslami ilimler.

İsmail Güvenç kullanıcısının resmi Prof. Dr. İsmail Güvenç

Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk (1977), orta (1980) ve lise (1983) eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladı. Ziraat ve İşletme Fakültesi’ni bitirdi.Atatürk Üniversitesi’nde 1987-2007 yılları arasında araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında çalıştı. 1999–2000 periyodunda yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. Akademik iş hayatında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu. Yeni bir üniversitenin kuruluş faaliyetlerinde görev aldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nü 2008-2016 döneminde yürüttü. Bir kısmı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 80 civarında bilimsel yayınının yanı sıra 25–30 kadar sosyal değişim ve kalkınma ile ilgili makalesi bulunmaktadır. “Sebzecilik”, “Üniversite Konuşmaları” ve “Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları” başlıklı kitapları da vardır. “Dünden Bugüne Tarım Eğitimi”, “Eğitim, Bilim ve Yükselme” konulu çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamil Güngör kullanıcısının resmi Doç. Dr. Kamil Güngör

1970 Tokat-Niksar doğumludur. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE’de Avrupa Birliği üzerine yapmıştır. Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’de Maliye Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Yard. Doç. olarak atanan yazar 2012 yılında Doçent ünvanını almıştır. Bilimsel makale, kitap, kitap bölümü yanı sıra ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde tebliğler de sunan yazar, İngiltere Durham Üniversitesinde İslam Ekonomisi üzerine bir süre araştırmalarda da bulunmuştur. Yaptığı bazı çalışmalar bilimsel ödüle de layık görülmüştür. Çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yazıları yayımlanmış olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

M. Serhan Yücel kullanıcısının resmi Dr. M. Serhan Yücel

1967 yılında Kütahya’da doğdu. İlkokulu Kütahya Uygulama İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Balıkesir Edremit Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1987-1991 yılları arasında genel ve yerel seçimlerde seçim kampanyaları yönetti. 1992-1993 yıllarında Hayrettin Erkmen’in (Demokrat Parti Genel Başkanı), 1994-1995 yıllarında da Aydın Menderes’in (Demokrat Parti Genel Başkanı)  Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1996 yılında haftalık Ülke dergisinin Ankara Temsilciliği’ni üstlendi. Aynı yıl BOTAŞ’ta göreve başladı. 1997 yılından itibaren üç yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı’nda Siyasî Tarih Danışmanlığı yaptı. 2002 yılında siyasete atılan Yücel, DYP (Doğru Yol Partisi) Genel İdare Kurulu’na seçildi ve DYP Genel Sekreterliği görevine geldi. 2010 yılında akademisyenliğe başlayan Serhan Yücel, 2012 yılında Türk Siyasal Hayatında Cumhurbaşkanı Seçimleri başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2016 yılında da Türkiye’de Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları (1925-1926) başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Demokrat Parti (2001) ve Türkiye’nin Siyasal Partileri 1859-2006 (2006) isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Mahir Nakip kullanıcısının resmi Prof. Dr. Mahir Nakip

Mâhir NAKİP 1952 yılında Kerkük’te doğdu. Liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra yüksek tahsiline 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde başladı ve 1976 yılında mezun oldu. 1979 yılında istatistik dalında yüksek lisansını 1985 yılında da Gazi Üniversitesi’nde pazarlama dalında doktorasını tamamladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İ. İ. B. Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak resmî görevine başladı. 1995 yılında kurulan Irak Türkmen Cephesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

2003-2008 yılları arasında Başbakanlığa bağlı olarak Irak’tan sorumlu danışman oldu. 2008-2011 yılları arasında Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi’nin rektör vekilliğini yaptı.

Irak Türklerinin müziği, folkloru, edebiyatı ve siyasî durumları ile ilgili 200’ün üstünde makalesi bulunan Mahir Nakip, Irak Türkleri hakkında yazılar yazmakta olup, Kerkük’ün Kimliği isimli kitabı Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlanarak Türkiye’de, Arap ve Avrupa ülkelerinde dağıtılmıştır.

Şu anda Çankaya Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü başkanı olan Mahir Nakip, Kerkük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak Türkmenlerin daha çok insanı konuları ile ilgilenmektedir. 

Mehmet Arslan kullanıcısının resmi Dr. Mehmet Arslan

 

1978 yılında İstanbul'da Beşiktaş’ta doğdu. 2003 yılında M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya (Jeopolitik) alanında doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Moskova Şarkiyat Enstitüsü ve M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya bölümü işbirliğinde çalışmalar yaptı. 2010-2011 yılları arasında Astana Yunus Emre Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2011 yılından beri El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim üyesidir. 2013 yılında Doçent oldu. Çalışmaları ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan devlet yapısı ve devletçilik anlayışı, demografi, milliyetçilik ve etnik yapı, sosyo-ekonomik ve siyasi yapı, Rusya BDT ve Türkiye ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Mehmet Çetin kullanıcısının resmi Mehmet Çetin

1956 yılında Kilis’te doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Yatılı olarak girdiği Akşehir Erkek İlköğretmen Lisesinden 1975 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini İ. İ.T. İ. A. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı.

Bürde Yayınevini yönetti. Kurucularından olduğu Yönelişler isimli aylık sanat ve edebiyat dergisinin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve “Uluslararası Köroğlu Kültür ve Sanat Festivali" Genel Koordinatörü’dür. Çeşitli Gazete ve dergilerde başta çalışma hayatı ve edebiyat olmak üzere kültür, sanat ve siyaset yazıları yazdı. 

2011’de T. Kalkınma Bankasından emekli oldu. Halen Öz Orman-İş Sendikasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Metin İzeti kullanıcısının resmi Prof. Dr. Metin İzeti

Prof. Dr. Metin İzeti, 1 Eylül 1970 yılında doğdu. İlkokul eğitimini Kalkandelen’de tamamladı. Bu dönem içerisinde Kalkandelen’de hafızlığını da tamamladı. Ardından Üsküp’teki “İsa Bey” medresesinden 1987 yılında mezun oldu. Medrese eğitiminin ardından 1996 yılında İzmir’de ‘’Dokuz Eylül’’ üniversitesinde İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1998 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “Makedonya’da Bektaşilik”  üzerine tamamladı. Doktorasını 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında ‘’Balkanlarda 17. Ve 18.yüzyillarda Tasavvuf Akımları’’ konusunda tamamladı.  2007 yılının Aralık ayında Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nde Sanat Felsefesi ve Sosyoloji dalında doçentlik, 2009 yılının Kasım ayında ise Novi Pazar Üniversitesi’nde yardımcı profesör ve 2011 yılnda Novi Pazar Üniversitesi Sanat Felsefesi ve Sosyoloji dalında Profesör unvanına sahip oldu.Şu anda Kalkandelen Devlet Üniversitesinde Sanat Felsefesi ve İslam Estetiği dersleri vermektedir.  Makedonya’da çıkan SHENJA  Dergisi’nde  yazıları yayınlanmaktadır. Arnavutça ve Makedonca yayınlanan birçok kitaptan başka bir de “Balkanlarda Tasavvuf” kitabı Türkçe yayınlanmıştır. Kalkandelen’deki “Throni” Vakfının kurucusu ve yöneticisidir.

Mevlüt Ceylan kullanıcısının resmi Mevlüt Ceylan

Ankara’da doğdu. Lisans, lisans üstü ve doktora çalışmalarını İngiltere’de tamamladı. Lise yıllarında yayınlamaya başladığı şiir ve çeviri çalışmalarını yayınladığı dergilerden bazıları Edebiyat, Mavera, Diriliş, Kayıtlar, Yedi İklim’dir. Türk Şiiri’nden yaptığı çeviriler İngiliz ve Amerikan edebiyat dergilerinde yayınlandı. Feyyaz Kayacan ile Core adında İngilizce edebiyat dergisi çıkardı. İngilizce yayınladığı eserlerden bazıları: Ninniler, Na’atlar, İstanbul Şiirleri Antolojisi, Türk Şiiri Antolojisi. Yunus Emre Enstitüsü Londra şubesi kurucu müdürlüğü de yapan Ceylan akademik ve edebiyat çalışmalarını Londra’da sürdürmektedir.