Yazarlar

Sevil Piriyeva kullanıcısının resmi Dr. Sevil Piriyeva

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Ahıskalı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk ve Lise öğrenimini doğduğu yerde Kazak Dilinde tamamladı. 1989 yılında Azerbaycan Muallimler Tekmilleşdirme Enstitüsünde Azerice öğretimi gördü. Yine Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Devlet Pedagoji Enstitüsünün Rus dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. 1999-2007 yılları arasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsünün “Zorunlu ikamet ve soykırım” bölümünde çalıştı. 2006 Bakü’de “Azerbaycan'da Yaşayan Ahıskalı Türklerin Sosyal Medeni Hayat Tarihi” konusunda doktora yaptı.

Seyyid Emin kullanıcısının resmi Seyyid Emin

 

8 Ağustos 1995 tarihinde Üsküp’de doğdu. İlkokulu Üsküp’te Tefeyyüz’de okuduktan sonra liseyi Yosip Broz Tito lisesinde tamamladı. Üsküp’te çıkan Köprü Kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi ile Kardelen çocuk dergisi’nde yayın kurulu üyesi. Halihazırda Time Balkan haber portalında editörlük görevini yürütmekte.

Süeda Kaçdıoğlu kullanıcısının resmi Süeda Kaçdıoğlu

1995 Ankara doğumludur. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Lisans eğitimim sırasında Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerde bulunan CARE International’ın Gaziantep merkezli ofisinde dörder aylık stajlar yaptı.

Süleyman Baki kullanıcısının resmi Doç. Dr. Süleyman Baki

1975 Üsküp doğumlu. İlköğretimini Üsküp’te Türkçe tamamladı.  1998 yılında  Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisan eğitimini aynı Üniversitede 2001 yılında Kelam- Akaid bölümünde, doktorasını ise 2012 yılında Üsküp Kiril Metodi Universitesi Milli Tarih Enstitüsünde Osmanlı tarihi alanında  yaptı. Aynı Enstitü tarafından doçentlik ünvanı verildi. Halen Üsküp Ensar Derneği Başkanıdır. Aynı zamanda da Tetova ( Kalkandelen) Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde Osmanlı Türkçesi dersi vermektedir. 

Süleyman Hayri Bolay kullanıcısının resmi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay

1937 yılı Konya Ermenek doğumlu. 1961 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine felsefe tarihi asistanı olarak atandı. 1976'da doktorasını tamamladı. 1980 yılında doçent oldu. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne profesör olarak atandı.1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde göreve başladı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında ve Polis Akademisinde lisans ve lisansüstü dersleri verdi.  Ankara ve Selçuk üniversiteleri ilahiyat fakültelerinde dekan yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Anabilim Dalı Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde de bulundu. İslam Felsefesi, Batı Felsefesi, Osmanlı Düşünce Hayatı üzerine pek çok çalışması bulunmaktadır.

Tarık Sülo Cevizci kullanıcısının resmi Tarık Sülo Cevizci

Halep merkeze bağlı Türkmen kasabası Çobanbey'de 1984 yılında doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi "endüstri mühendisliği" bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde "mühendislik yönetimi" bölümüne başladı ve bir dönem yüksek lisans öğrenciliği yaptı. 2015 yılında alan değişikliği yaparak Istanbul Ticaret Üniversitesi'nde uluslararası ilişkilerde yüksek lisansını tamamladı. Şu an aynı üniversitede iletişim ve medya çalışmaları dalında doktora yapmaktadır. Ayrıca Türkiye'de faaliyet yapan ve Türkmenleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuş Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanılığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 

Vehbi Başer kullanıcısının resmi Doç. Dr. Vehbi Başer

1961 Eskişehir doğumlu. Lisans öğrenimini 1985’te doktorasını 1993’te tamamladı. 2000’de Uygulamalı Sosyoloji alanında Doçent ünvanı aldı. Hacettepe (1986–1993) ve Kırıkkale (1993–2005) Üniversitelerinde çalıştı. 2005-2011 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Ağustos 2016'ya kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Milli Eğitim Şurası (1995), Aile Şurası (2008) gibi ulusal düzeydeki çalışmalarda katılımcı ve komisyon başkanı olarak görev aldı. “Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu’nda (2006-2009) Akademik Temsilci olarak görevlendirildi.TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen Sosyoloji, Sosyoloji-Psikoloji ve Siyaset Bilimi-Sosyoloji panellerinde ve çalıştaylarında görev aldı.TÜBİTAK tarafından sağlanan Araştırma Projeleri, Burs Programları ve Proje Yarışmaları’nda değerlendirme kurullarına davet edildi.Yayınlanmış araştırma ve makalelerine ilaveten yurtiçinde ve yurtdışında (Avusturya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Japonya, İspanya, Moğolistan, Endonezya, Kazakistan ve Romanya) Sosyoloji ve Felsefe alanındaki kongre ve sempozyumlarda bildiri sundu. Çeşitli seminer ve konferanslar verdi, televizyon programlarına katıldı. Sosyoloji Derneği, Sosyologlar Derneği ve Uluslararası Sosyoloji Derneği (International Sociological Association) ile bu derneğin Clinical Sociology Research Commitee (RC 46) üyesi olan Vehbi Başer, evli ve iki çocuk babası.

Yalçın Çetinkaya kullanıcısının resmi Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya

1960 yılında Tekirdağ’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Marmara Üniversitesinde İslâm Felsefesi alanında yüksek lisansını, İTÜ’de Türk Mûsikîsi alanında, Mimar Sinan Üniversitesi’nde ise sosyoloji alanında doktorasını yaptı.

Beş yıl boyunca Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğini yürüttü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Halen İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çetinkaya pek çok yayın kuruluşunda  kuruculuk,  yazarlık, yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen İTÜ’de  müzik alanında dersler vermektedir.

Çeşitli formlarda besteler yaptı, yapmaya devam ediyor. Konservatuarın ilk yılında bestelediği Sabâ makâmında bir mevlevî âyini bulunuyor.

Yunus Turhan kullanıcısının resmi Yunus Turhan

Yunus TURHAN

1985 yılında Kırşehir’de doğdu. İlköğretim ve liseyi Kırşehir’de bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Şu an, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimine devam etmekte ve aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Türk Dış Politikası, Türkiye-Afrika İlişkileri, Türkiye ve Afrika Siyasi Tarihi, Postkolonyalizm, Barış ve Çatışma Çözümü, Kalkınma ve Dış Yardım konularında çalışmalarına devam etmektedir.