Güvenlik Politikaları Paradoksu

Günümüz dünyasında güvenlik politikaları genişlemiş ve derinleşmiştir. Bu durum aynı zamanda paradoksal olarak devlet ve birey arasındaki güçler eşitsizliğini yol açmaktadır. Güvenlik politikalarını ve çatışmayı işleyeceğimiz söyleşimizde bu paradoksal durum ne üretiyor sorusuyla başlayıp; bireyin sınır ve hukuku ile devletin güvenlik politikalarını çatıştığı alanlara kadar birçok soruya cevap arayacağız. Tehdit sınıflandırılabilir mi? Teknoloji güvenlik politikalarını nasıl etkilemiştir? Küreselleşme ve güvenlik politikalarının hammaddesine indirgenmiş olan insanın yurtsuzlaşması ve göç yolculuğu gibi birçok sorunu konuğumuz Dr. Erkan Oflaz ile tartışacağız.

Katılımcılar
Dr. Erkan OFLAZ-Tolga AVŞAR-Baha YILMAZ
İlk Yayın Tarihi