LGBT Aktivistlerine Cevap

25 Nisan 2020

23 Nisan 2020 günü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku anabilim dalı öğretim üyesi Öykü Didem Aydın Facebook sayfasında “LGBT çocuklar” temalı bir paylaşım yaptı.

23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanıdır. Çocuk Bayramı’nın Trakyalı çocuklar, müzisyen çocuklar, esmer çocuklar gibi bir alt kategorisini şimdiye kadar hiç duymamıştım. Ama kamusal alanın türedi trolleri olan LGBT aktivistlerinin her güzellik gibi buna da dadanmaması düşünülemezdi. Çarpık, çarpıtıcı, histerik, yaygaracı bir ruh halleri var. Onlar bütün değerleri yıkmakta sonuna kadar özgür, onlar kendilerini tabulaştırmakta da özgür… Onların tutumlarıyla ilgili en küçük bir şerh düşmek homofobi, gericilik ve daha bir sürü kötü şey…

Nitekim benim yaptığım sadece şerh düşmekti. Sayın Aydın beni paylaşımının altına yazdığım yorum sebebiyle derhal engellediği için paylaşımı da yorumumu da kelime kelime hatırlamıyorum. Yorumum şöyleydi:

“Hiçbir çocuk cinsel kimliğini bilecek olgunlukta değildir. Siz çocukların LGBT olmalarını teşvik ediyorsunuz. Bu yaptığınız çocukların cinsel istismarından farksız.”

Evet, bu mahiyetteki kısacık bir yorum için Sayın Aydın beni engelledi. İfade özgürlüğünü içselleştirmiş olması beklenen bir hukuk akademisyeni nasıl bu kadar ani ve keskin olabiliyordu? Acaba bana hak mı vermişti? Yoksa verecek cevap mı bulamamıştı? Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı sıfatıyla müvekkil profilinden ya da başkalarından mı çekinmişti? Sonuç olarak; diyalogdan kaçan, anti-demokratik bir yönteme ışık hızıyla başvurmuştu.

Bazısı bu tepkinin onun ya da benim kişisel durumlarımızla alakalı olduğunu, genelleştirilemeyeceğini söyleyebilir. Hayır. LGBT aktivizmi doğası gereği ajite edici ve despotiktir.

Bu temel argümanımı açmadan önce bu yazıyı neden yazdığımın hikayesini bitireyim.

Sayın Aydın’ın beni engellemesi üzerine ben de kendi Facebook sayfamda bir paylaşımda bulundum. Kutsalsız toplum tohumlarının ekildiği pek çok kurum gibi Hacettepe Üniversitesinin de masonik kökenleri olduğunu belirttim. Masonik varlığın orada hala güçlü olduğunu ima ettim. Burada uzun uzun masonluk kritiği yapacak değilim. Masonluğun Haçlı Seferleri sırasında Müslümanların gizli cemiyetlerini keşfeden Avrupalılar tarafından kurulduğunu, Süleyman Mabedi anlatılarının tamamen uydurma olduğunu savunanlar var. Karmaşık bir olgu… İyi-kötü iç içe… Bu tartışma kapsamında şunu söylemekle yetineyim: Masonluk, uluslararası odakların ulusal çapta etki ajanlığını yapmaya dayalı bir çıkar ortaklığıdır. Konu dağılmasın diye bu bahsi uzatmayacağım.

Paylaşımımın altına bu sefer Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak şu yorumu yaptı: “Ne korkunç bir homofobikmişsin hocam sen. Utanç duydum. Irkçılık ne kadar iğrenç bir şeyse homofobiklik de o derece iğrençtir. Dilersen sen de beni engelle ya da bir yazı da benim için yaz. Benim için gurur vesilesi olur.”

Ben de Kerem Altıparmak’ın şahsında LGBT aktivistleri için bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Sayın Altıparmak’ın yorumunda benim daha önceki ırkçılık karşıtı yazılarıma atıf var. Evet, ben ırkçılık karşıtıyım. Hem de LGBT karşıtıyım. Ama homofobik değilim. Daha doğrusu, Sayın Altıparmak’ın ifade ettiği anlamda homofobik değilim.

LGBT aktivistleri ısrarla bu toplumdan anlayış bekliyor. En küçük bir eleştiride de muhataplarını yaftalayıp geçiyor. Halbuki daha kendileri bu topluma gerekli anlayışı göstermiş değil. Gerekli empatiyi yapmış değil. Ne demek bu?

Bütün dünya toplumlarında çok küçük bir eşcinsellik yüzdesinin öteden beri var olduğunu biliyoruz. Bu bir. Yani Türk halkı ilk defa sizinle eşcinselliği duymadı. Kimse şok falan geçirmiyor. Kendinizi matahmış gibi lanse etmeniz komik ve irrite edici oluyor. Bu ülkede “Yorgansız yatılır, oğlansız yatılmaz” gibi deyişler bile var. Velhasıl eşcinsellik öteden beri vardır ama marjinaldir. İşin marjinal düzeyde kalması, yüz yıllardır Türk toplumunun eşcinselleri göz ardı etmesinin (kendince tolere etmesinin) de mecrası olmuştur. Ben ömrüm boyuna LGBT avına çıkmış bir kişiyi ne gördüm ne de duydum. Modern dönemin reaksiyonları ekseriyetle aktivistlerin şımarıklığı yüzündendir.

Diyebilirler ki “Herkes gibi LGBT de görünür olmasın mı canım?” Olmasın efendim. Sadece onlar değil, heteroseksüeller de cinsel hormonlarıyla görünür olmasın. Kamusal alanda ben heteroseksüel cinsellik de görmek istemiyorum. Türk toplumunun çoğunluğunun da benim gibi olduğunu biliyorum. Bizim için cinsel dışavurumlar farklı, mahrem bir yerdedir. Bunun homofobiklikle alakası yok.

O yer neresi? Burayı lütfen iyi anlayın.

İki şey kamusal alandan gizlenir: Aşırı çirkin olanlar ve aşırı değerli olanlar. Kaldırımda çöp görmek istemezsiniz; belediye derhal kaldırsın istersiniz. Kaldırımda elmas kolye de göremezsiniz. Derhal kaldırılır. Neden? Çünkü kamusal alan ortalama değer ve davranışların alanıdır. Bu ortalamanın dışında kalan davranışlar kötü değildir. Fakat kamusal alanda olursa münasebetsizlik olarak addedilir.

Mesela tuvalete çıkmak… Kötü bir fiil değildir. Son derece tabiidir. Ama bunu kamusallaştıramazsınız. Mesela seks… İnsanoğlunun en mukaddes fiili sekstir. Fakat bunu da kamusallaştıramazsınız. Aşırı yakınlaşma, öpüşme gibi ön sevişme mahiyetindeki fiillerin kamusal alanda işlenmesi de münasebetsizliktir. Bu fiiller kötü olduğu için değil. Kutsal olduğu için…

Burada iki not düşelim:

Birincisi; Türk toplumunda irfan geleneği zayıfladıkça insanları hikmetle değil, ayıpla terbiye etme öne çıkmıştır. Bu sebeple cinsellik ayıp sayılır olmuştur. Cinsellik ayıp falan değildir. Cinsellik kutsaldır. LGBT aktivistleri de ayıplarla değil, kutsallarla savaşmaktadır.

İkincisi; sokakta, kafede, kamusal alanlarda sırnaşma-öpüşme gibi davranışlar derin bir kültürel buhran içinde olan Türkiye gibi ülkelerde görünür. Ömrümün 12 yılı ABD’de ve Avrupa’da geçti. Hayatın rutininde, günlük kamusal alanlarda cinsellik hormonlarını uçuşturan etkileşim göremezsiniz. İnsanlar medeni ve mesafeli davranır. Mahrem alanlarda, gece hayatı bölgelerinde her şey yaşanır. Ama bunları da müşterisi görür ve bilir. Türkiye’de bir yanda cinsel bastırılmışlık, diğer yanda cinsel ahlaksızlık kol kola günlük hayatımızın her köşesini istila ediyor. Gerici-İlerici saçmalıklarımız bitmediği için sosyal sorunları doğru düzgün konuşup çözüm bulamıyor, gittikçe batağa saplanıyoruz.

İlericilik ne? Batı. Türkiye’de organik batılı insan yok ki… Türkiye’de batının ölçüsüz düşmanları var. Bir de batının misyonerleri var. Zihnen kolonize edilmiş küçük bir kitle… Sahiplerinin sesi…

Gericilik ne? Din, töre, gelenek. Bunları da o kadar hırpaladık ki ne savunan tamamen haklı ne de saldıran…

Hadiselere Müslüman gözüyle bakmaya çalışıyorum. Müslümanlık ne diyor?

“Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, Şer’in evliyasıysa hakikatte asidir”

İslam tevhit dinidir. Vahdet dinidir. Ben dünyadaki en iyi insanla birim. En kötü insanla da birim. Belki de en kötü insan benim. Belki de en iyi insan benim. Bilemem. Bunu merak da etmem. Herkesle birlik içindeyim. Böyle hissederim.

Dolayısıyla biz herhangi bir kişiyi ya da fiili eleştirince onun zatını, insaniyet özünü eleştirmiyoruz. Onu değersiz de saymıyoruz. Madem ki Allah ona nefes ve irade vermeye devam ediyor, o insana hürmet Yaratan’a hürmettir. Bizim samimi inancımız budur.

Bununla birlikte… İnsanlığı iyiye götüren ve kötüye götüren işler vardır. Bizim dinimiz bu konuda ölçütler veriyor. “Eşcinsellik insanın fıtratına terstir, insanlığı iyiye götürmez” diyor. Ben buna inanırım. Müslüman olmayan da inanmaz. Karşılıklı saygı duyarız, olur biter.

Fakat İslam’ı reddedercesine eşcinsel fiillerin, propagandaların yanlısı ve aleti olamam. Bu Allah’la harp etmektir. Diğer yandan eşcinsel diye kimseye saldırmam da söz konusu olamaz. Tarihte hiçbir Peygamber bunu yapmamıştır. En bilinen örnek olan Lut aleyhisselam bile uyarıda bulunmuştur. Saldırmamıştır.

Dolayısıyla şahsıma yöneltilen “homofobik” ithamının karşılığı yok. Ben hiçbir insandan nefret etmiyorum. Fakat siz LGBT aktivistleri ajitasyonlarınızla nefret doğuruyorsunuz. Evet, Türk toplumunda homofobik bir kesim vardır. O kesim sizin marjinalliğinize ayna olan bir kesimdir. Siz ve onlar birbirinize pek yakışıyorsunuz. Birbirinizi besliyorsunuz. Siz ikiniz birlikte var ya da yok olursunuz.

LGBT aktivizmi nedir? Ve niçin nefret uyandırmaktadır?

İsterseniz önce şuna cevap verelim:

LGBT olmak doğal mı?

Hayvanlar aleminde LGBT benzeri fiiller hangi oranda varsa insanlar arasında da o oranda gözlemlenmesinde şaşılacak bir durum yok. Bu da son derece nadirdir. Eşcinsel hiçbir tür yoktur. Eşcinselliğe benzetilebilen davranışlara nadiren rastlanabilmektedir ki onlar da büyük oranda yakıştırmadır. Bu tablo LGBT aktivistlerinin canını sıkar ve onları bilime takla attırmaya yöneltir. Mesela şöyle derler: “Homoseksüel olmadığı ispatlanmış tür yoktur”. İşte LGBT psikolojisi budur! Din, bilim, felsefe.. her şeyi ifsat etmeye yemin etmişlerdir adeta.

İkinci bir bahis: Doğuştan çift cinsiyetli olanlar… Onlarla ilgili zaten en küçük bir hor görme düşünülemez. Bu tür sıradışılıklar altı parmaklı doğmak gibidir. Ne iyidir ne de kötüdür.

Gelelim asıl konuya… Bir insanın LGBT kimliğini benimsemesine… Bazı insanlar genetik ve çevresel koşulların etkisi altında LGBT eğilimler gösterebilir. Burada devreye geleneksel toplum girerse “O eğilimleri terbiye edin, minimize edin, yaygınlaşmasın” der. Devreye küresel şeytani akıl girerse de “O eğilimleri köpürtün, yaygınlaştırın, normalleştirin” der. Asıl mesele budur: LGBT bireylerin iyiliği-kötülüğü değildir. LGBT bahanesiyle gerçekleştirilecek kültürel işgalin iyiliği-kötülüğüdür. Hiç eğip bükmeyelim.

Türkiye’de birçok insan İslam’la alakası olmasa bile eşcinselliğe karşı çıkar. Dolaylı olarak İslami anlayışa hizmet etmiş olur. Aynısını Gürcistan’da Hristiyanlık, İsrail’de Yahudilik için söyleyebiliriz. Dünyanın bütün kadim ve kaim gelenekleri eşcinselliği yanlış sayar. Dindar olmayan insanların bile bu kadar fıtrat eğitimi vardır. Haliyle bu konu toplumun konsensüsüne mazhardır. Hatta Anayasa Mahkemesinde çalıştığım dönemde gözlemlemiştim. Her konuda ayrı düşen üyeler bu noktada hemfikir oluyordu. Hepsi “Avrupa da bir yere kadar” tavrına bürünüyordu.

Aynı şekilde, küresel şeytani akılla irtibatı olmayan, böyle bir aklın varlığına bile uyanmamış pek çok insan LGBT aktivizmi yapıyor. Ve o aklın destekçisi oluyor. O aklın dinsiz, devletsiz, kutsalsız küresel dünya şirketi vizyonu içinde piyonluk rolünü oynuyor. Sorsanız belki de dalga geçerek böyle bir aklı reddederler… Zira batıyla, dünyayla temasları yüzeyseldir. Tebaa seviyesindedirler.

İşte o aklın bilinçli misyonerlerinin yaygaraları sebebiyledir ki 15 yaşındaki çocukların meşru nikahlanması büyük bir facia olarak yansıtılıyor. 7-8 yaşındaki sabilerin “drag queen” adı altında şeytanca makyajlar ve danslar eşliğinde cinselliğe adım atmaları liberasyon, emansipasyon vs. olarak pazarlanıyor. Kınıyorsanız ikisini de kınayın! Nikahlı çocukları hapislerde çürütmek isteyen, aynı anda LGBT çocuk propagandası yapanların çelişkilerini görün!

Ama görmezsiniz. Görürseniz batıdan gelen teşviklerin, sırt sıvazlamalarının, ödüllerin arkası kesilir.

Batı batı diyorum diye batı düşmanı olduğum zannedilmesin. Ben yarı batılı ama özgün batılı bir kafayım. Ve batı medeniyetinin bugün artık tamamen şeytaniler tarafından işgal edildiğini gözlemliyorum. Batıya düşman olmak bir yana, acıyorum. Yüzlerce yıldır kısmen haklı savlara dayanarak batının geleneksel toplum dokusunu o kadar bozdular ki ortaya çaresiz birey yığınları çıktı. Uyuşturucu vermezseniz derin bunalım içinde perişan olurlar. Bir kısmı da tamamen tutkusuz olmamak için aktivizme soyunur. İklim denir, hop sokaklara… Cinsiyet denir, hop meydanlara… Boşluk ve anlamsızlık duygusu yüzünden belli mahfillerin ustaca estirdikleri her rüzgara kapılan kitlelerdir bunlar. Batılılar uysallıkları sayesinde toplumsal düzen kurarlar ama içlerinde biriken buhranı sadece batıyı yakından tanıyanlar bilir. Uzaktan seyrederek ilericilik, çağdaşlık oynayanlar değil…

Velhasıl nikah demek aile demek, değer demek, mazbut dünya görüşü demek… Böyle kafalar işgal edilemez. Peki LGBT ne demek? Ölçütsüzlüğü ölçüt edinmiş, içinden estiği gibi yaşayan, kutsalsız, zayıf, savruk, kolay kanalize edilebilir güruh demek… LGBT olanlara seçimleri hayırlı olsun. Kendilerine ve özel hayat seçimlerine saygı duyarız. Fakat LGBT’yi kamusallaştırıp postmodern kültürel işgal hareketine dönüştürmek isterseniz bilin ki bir süre sonra benimki gibi hafif tepkileri mumla arayabilirsiniz. Onun için şu satırların kıymetini bilip kendi antipatikliğinize kendiniz çözüm bulun.

Kısmi haklılıklar kimseye ajitasyon yapma hakkını vermez. Ben daha beş yaşında çocuktum. Mahallemizde trans komşumuz vardı. Kendisiyle konuşurduk. Şaşırırdık ama nefret de etmezdik. Sizse kendi hayatını yaşamakla yetinmeyen, ısrarla dayatan nevzuhur bir örgütsünüz. Israrla toplumu test ediyor, göz ardı edildikçe kendinizi mevzi kazanmış sayıyorsunuz. Halbuki gerçekte sadece öfke birikmesine yol açıyorsunuz. Bu toplumda Avrupa olacak maya yok.

Yenik Avrupa’dan bir örnek vereyim:

Eşimin bana Londra’dan gönderdiği mektup elime geçmişti ki baktım zarfın üzerine sonradan şöyle bir kaşe vurulmuş: “February is LGBT+ History Month” (Şubat LGBT+ Tarihi Ayıdır). LGBT dünya görüşüne katılmamamı bir kenara bırakıyorum, özel hayata ve iletişime saygısızlığın politikaya dönüştürülmesine ne demeli? Tamamen özelleştirilmiş bir şirket olan Royal Mail burada açıkça sözleşme hukukuna da aykırı davranıyor. Zarfı teslim aldıktan sonra birilerinin propagandası için kullanıyor. Benim paramla, benim nesnem üzerinden beni ajite ediyor. Bunu kendilerine yazınca şu tipik karşılığı aldım: “LGBT kaşemizden hoşlanmadığınız için üzgünüz”. Türkçesi: Sorun sende! Bunun derin anlamı şudur: “Biz bu işi dayatacağız. Size homofobik diyeceğiz, sözel şiddet uygulayacağız. Ya teslim olursun ya da elimizden çekeceğin var!” Onun için diyorum ki Avrupa teslim alınmıştır. Ama Türkiye alınmayacaktır. Türkiye Avrupa Konseyinden çıkar, AİHM’den kopar ama yine de LGBT hayallerinizi gerçekleştirmez.

Bir başka örnek vereyim:

Yine Londra’da Centre for Global Development’da çalışan Maya Forstater adlı araştırmacı “Kadın kadındır. Erkek erkektir. Cinsiyet biyolojiktir” dediği için işinden edildi. Evet, sadece bu kadar. Mahkemede dahi haksız bulundu. Çünkü bu görüşler LGBT aktivizminin cinsiyetsizleştirme vizyonuna aykırı ve bu vizyonu ince bir despotizmle Avrupa’ya kabul ettirmiş durumdalar. Türkiye’de de planlanan bu. Hiç boşu boşuna L, G, B, T, Q diye ayırmayın. Hedefiniz cinsiyetsiz, kutsalsız, fıtratsız bir insanlık…

Yazı uzadığı için kadın sömürülerinize girmiyorum. Orada da tipik şeytani yönteme başvurarak, çarpıtılmış haklılıklar üzerinden, zaten yaralı olan toplumsal dokuyu darmadağın etme peşindesiniz.

Kendinizce açık görüşlü, ilerici, çağdaş bir şeylersiniz. Gerçekte ise ama bilinçli ama bilinçsiz piyonlarsınız. Küresel bir işgal vizyonunun devşirmelerisiniz.

 

Yazarın twitter hesabı: https:/twitter.com/emirkayason

Muhammed emin …

Tamamen katılıyorum. Sözde özgürlükçü bireyler kendilerine karşı düşünceye bile tahammül göstermiyorlar. Özgürlük adı altında bizi baskı altında bırakıyorular. Buraya yazılan yorumlardan da zihni mertebeleri gözlemlenebilmekte. Bu kadar rahat olmamalı.

Sa, 04/28/2020 - 13:41 Kalıcı bağlantı
Misafir

Yargı ve öfke kipleri olmasa yazıdaki bilimsel, sosyolojik tahlil yazının muhatabı olan gurubu da etkilerdi. Bir amaç da bu olmalı. Bu kayıtla aydınlatıcı güzel bir yazı olmuş. Teşekkürler

Sa, 04/28/2020 - 14:00 Kalıcı bağlantı
Güzel yazmışsınız.

Konu kişisel yaşam değil, kitlesel hale getirilmeye çalışılan vurdumduymazlıktır.

Vurdumduymazlık, iyi olanı yaymaya ve kötü olanı azaltmaya çalışmamak demektir.

Peygamberlerden gelen öğütle yeniden düşünüp kendine gelmeyen vurdumduymaz topluluklar, birilerinin dogma diyerek üstünü örtmeye çalıştıkları kitapta defalarca ifade edilmiş hazin sonla karşılaşırlar.

Sa, 04/28/2020 - 14:39 Kalıcı bağlantı
Gökhan

Elinize sağlık, muhtemelen görüşleriniz sebebiyle yıpratılacaksınız, belki de işinizden olacak ya da önünüz kesilecek. Birileri size zulmederken ağızlarından salyalar akıtarak “homofobik” diyecek. Esas olan tüm bu mahlukat Dinfobik, Allahfobik. Kendi her türlü sapkın fikirlerine saygı beklerken, yüz milyonların kutsal kitabındaki tek bir ayetin ifade edilmesine tahammülleri yok. Rabbim sizin gibilerin sayılarını çoğaltsın, sapkınlığın kökünü kurutsun.

Sa, 04/28/2020 - 14:53 Kalıcı bağlantı
Hüseyin YAZ

Doğuran,
Kazanan,
Büyüten,
Okutan,
Emeği geçen herkes Rahmet deryasında boğula.
Kalemin keskin,
Sözün hikmetli,
Yolun açık,
Ömrün bereketli ola.
Hak'kı tutup kaldıranlara
ve sabredenlere
müjdeler ola.

Sa, 04/28/2020 - 16:18 Kalıcı bağlantı
FİKRET CEYLAN

Yazınız gerçekten güzel, tebrikler, ancak şu cümlenize katılamıyorum maalesef. Gerçi bu cümleyi ikiyüzlü tiplerin bakış açılarını karşılaştırmanın ön fikri olarak yazmışsınız, ama yine de hoş değil bence. Cümleniz aynen şöyle: "15 yaşındaki çocukların meşru nikahlanması büyük bir facia olarak yansıtılıyor." Cümlede hem çocuk tabirini kullanıyorsunuz, hem de meşru nikahlanmanın facia olmadığını söylüyorsunuz. Adı üstünde çocuk, evliliğin, anne ve baba olmanın sorumluluklarını idrak edemeyecek yaştaki evlilik meşru olabilir, ama kesinlikle doğru değildir. Basit bir soru, siz 15 yaşındaki çocuğunuzu yasal imkanları olsa, evlendirir misiniz? Buna gönül rahatlığıyla "evet" diyorsanız size söyleyecek sözüm olamaz zaten, ama "hayır" diyorsanız, yazdığınız cümleyi tekrar değerlendirin derim. İyi günler...

Sa, 04/28/2020 - 16:48 Kalıcı bağlantı
Teşekkürler

Gerçekten çok güzel bir şekilde dile getirmissiniz aklımda kalan ufak tefek sorulari da sayenizde çözdüm LGBT yi savunan insanlar bu yazınızı da tarafsız değilde kendilerini savunmaya geçerek okuyacakları için fazla etkisini göreceklerini sanmiyorum ama en azından benim gibi aklında soruları olanlar yararlanacaktır teşekkürler bizi bilgilendirdiginiz için

Sa, 04/28/2020 - 18:01 Kalıcı bağlantı
murat murat

Ağzınıza kaleminize sağlık
Endişelenmeyin bizde endişelenmiyoruz. Küresel planlı ahlaksız akıl tarafınden desteklenip yüreklendirilen bir güruhtur bunlan. Kuklacıyı işaret etmeklede isabetli davranıyorsunuz.
Tekrar tebrik ediyorum

Sa, 04/28/2020 - 19:15 Kalıcı bağlantı
Mehmet

Hocam ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi derdimiz. Ben yurtdışında ibadetimi dahi bir köşede insanları rahatsız etmeden yapmaya çalışırken ve bundan dahi bizim bir takım vatandaşlarımız yurtdışında dahi rahatsız olurken bu tip hoşa gitmeyecek aşırılıkları göze sokmak pek de halis niyetli sayılmaz...

Sa, 04/28/2020 - 20:34 Kalıcı bağlantı
Hakan

Bunlara yıllarca sessiz kalındı. Kendilerine ortam buldular. Elbette bu millet bunlara izin vermeyecek ama özgürlük adı altında bunların yapmak istediklerine de engel olunmalı. Kendini bu şekilde hissedenleri de tamamen onların kucağına itmemek gerekiyor. Bizlerin onlara yardımcı olması, bu durumla mücadele etmelerine gayret etmeliyiz.

Sa, 04/28/2020 - 21:53 Kalıcı bağlantı
Nur

Merhaba. Emir Bey yazınızı bir sosyal medya ağında gördüm ve girip okudum. Belirli yerlerde hemfikir olduğumuzu düşündüm ve cümlelerinize kısmen katıldım. Fakat ' kamusal alan ortalama değer ve davranışların alanıdır'cümlesinde duraksadım. Ortalama değer ve davranışlar kim tarafından belirleniyor? Kime göre belirleniyor? Normal olan neye göre belirleniyor? Güç ve iktidarı elinde bulunduran grup kendi emelleri ile ortalama değer ve davranışları yaratıyor? Bunu ait olduğu inanç düşüncesine göre belirliyor ya da gelenek görenek ve adetelerine göre. Bu ne kadar doğru? Sürekli ait oldunan taraf ile inanca, ideolojiye göre değer yaratıp onlara göre insanlar şekillendiriliyor. Sizinde dediğiniz gibi eşinizin göndermiş olduğu mektuba 'Şubat ayı LGBT+İ ayı' yazılması hoşunuza gitmeyen bir eylem olmuş. Bu tarz politikaları doğru bulmuyorsunuz. Evet bu tarz politikalar doğru bulunamaz zaten. Bunun gibi birçok dayatmayı insanlara uyguluyorlar! Sadece neden sürekli taraf olunan düşünce ile karşıtlara saldırıyoruz? Neden sürekli sen homofobiksin, sen rasistsin, sen gericisin, sen sosyalistsin, sen komünistsin, sen gayasin, sen lezbiyensin diyerek ayırıyoruz?
Artık ne zaman bırakacağız bunları. Sürekli atışma içindeyiz. Kaos olmadan yaşam olmaz diyenler de burada elbette...
En büyük umudum bu tarz düşüncelerin ortadan kaldırıldığı yapay zeka simülasyonları ile erillik, dişillik gibi cinsiyete göre şekillenen ya da inanca göre şekillenen her şeyden insan üstü bir hayata geçişi bekliyorum.
Ve hepinizden hepimizden kendimden insanlıktan UTANIYORUM.

Sa, 04/28/2020 - 22:54 Kalıcı bağlantı
Ahmet el-Azizî

Ülkesini ve değerlerini savunan hocam,
Ellerinize ve yüreğinize sağlık,
Teşhis doğru.
Bir hukukçu gözüyle tedavi önerilerinizi de bekliyoruz ...
Allah sizin gibi duyarlı insanların sayısını çoğaltsın ve muvaffak etsin ...
Kalın sağlıcakla ...

Çar, 04/29/2020 - 05:42 Kalıcı bağlantı
ALEX

Nerden bu bağlantıya tıkladığımı bile hatırlamıyorum, niye okudum bu yazıyı... Ama ben ikna oldum, bu lgbt işi doğal seyrinde değil. Şişiriliyor. Açlık var, savaş var, çok daha önemli konular var toplumda yani ortalıkta konuşulması gereken. Neden sağlığa değil de lgbt kampanyalarına fon ayırıyoruz? Güzel yazmışsınız.

Çar, 04/29/2020 - 09:55 Kalıcı bağlantı
ALİ ASLAN

Beyfendi tebrik ederim. Toplumların kuvveti yetiştirmiş olduğu insanların kuvveti kadar olur. Eğer sağlam karakterli ve bilgili insanlar yetistiremezseniz zaten var olma şansınızı yitirirsiniz bu medeniyet sınavındanda inşallah sizin gibi bir çok değerli ve vicdanlı vatan evladı sayesinde alnımızın akıyla çıkacağız inşallah milletim adına teşekkür ederim.

Çar, 04/29/2020 - 10:10 Kalıcı bağlantı
Betül Ayaz

Kafası basanlar için gayet kapsamlı bir yazı olmuş, anlamak isteyen her cümlesini zihninde tartarak okur, anlamak istemeyen bu yazı üzerinden sövgülerine devam eder. Kaleminize sağlık hocam, tebrik ediyorum.

Per, 04/30/2020 - 00:52 Kalıcı bağlantı
Özge

Psikoloji bölümü mezunu bir olur olarak şükrettim, Allah sizi hayırlarda desteklesin. Toplumu yansıtan böyle çalışmalar çok çok kıymetli, yaygınlaşmalı.

Fakat bir itirazım var hocam: Lgbt bireylerin şahsına saygı duyulabilir fakat yaptıkları bu işe saygı duyulamaz!

Teşekkür ederim.

Cu, 05/01/2020 - 01:29 Kalıcı bağlantı
fıtrat

Fıtrata savaş açanlara aynı şiddette cevap vermek lazım. Hakkınızda yazılanları okudum, yersiz bir cüretkarlıkla haklı açıklamalarınızdan dolayı size bayağı yakıştırmalarda bulunuyorlar. Ar damarları çatlamışlardan başka bir şey beklenemez zaten. Lütfen yılmayın, en az soyu kesikler kadar sesiniz çıksın ve akılları işgal edilen insanlara gerçekleri haykıralım.

Ct, 05/02/2020 - 22:25 Kalıcı bağlantı
Salih ÇAKIROĞLU

Yazıyı yazanı tebrik ediyorum.

Toplumu sapık emellerine kurban etmek isteyen birilerinin maşası ibnelere hadlerini bildirmek ve bu pislikleri toplumdan izole etmek gerekiyor.
Lgbt = pislik güruhudur

Pt, 05/04/2020 - 00:24 Kalıcı bağlantı
kadir abalı

Hocam kaleminize ve yüreğinize sağlık , bize yıllardır siyah beyaz filmlerde yoksul bir ailenin içki içen bir baba profili çizildi her akşam o kadar yoksul adam olmaz olmazlardan akşam eve gelirken mutlaka içkisini alır gazete kağıdına sararak eve gelir yoksulluktan bitap olmuş aile içki içmesi şirin gösterilen bir durum ortaya koyarlardı. senaristler bunu öyle güzel işlerdi ki bizler bunları seyrederek içkiye özendirilen bir toplum olduk. Şimdi ise dizi ve filmlerde yumuşak insan tiplemelerini bizlere şirin gösterilmeye çalışıyor çocuklarınız ister istemez bunlardan etkileniyor, Türk toplumu bu ve buna benzer algı oyunlarıyla kandırılmaya çalışılıyor. Sizden bir ricam hocam çizgi filmlerdeki Allahın yasakladığı malum hayvan (domuz) o kadar şirin gösteriliyor ki çocuklarımız bunlardan ister istemez etkileniyor bu tür yayınlara düzenleme getirilsin ya da bizim kültürümüzü yansıtan filmler ve çizgi filmler yapılsın.i

Pt, 05/04/2020 - 23:38 Kalıcı bağlantı
Bb

Eşcinseller değil de küresel LGBTQ savunucuları ve aktivistlerindeki tepki verme biçimi o kadar çirkin ve bayağı ki. Çünkü dertleri eşcinsel hakları ya da yapılan ayrımcılık değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu akvizm çeşidi kendisi dışında hiçbir şeyi kutsal kabul etmiyor. İnsanlar kutsalları ne olursa olsun bu kadar canhıraş savunmazken LGBTQ aktivistleri saldırarak tepki vermeyi seçiyor. Alttaki yorumlara bir bakın. Bir eleştiri yok, yalnızca dışlama ve ithamlar var. Çünkü sorgusuz sualsiz bir kabulleniş var. "Bizim hatalarımız var mı, kendimize çeki düzen verelim mi?" gibi bir anlayış yok. Onlara öğretilen bu. Kendi düşünme şeklini kutsallaştır, eleştiren olursa ayrımcılıkla suçla. Anlamaya dahi çalışmıyorlar. İthamlarının arkasına sığınıyorlar sürekli. Evrensel doğrular diye kabul ettikleri şey yanlı bir bilim anlayışından ibaret. Bilimsel okuryazarlıkları yok. Sadece kendilerine gelen bilgileri savunuyorlar. "Acaba?"ları yok. Bu bilgiler sürekli yenilense ve öncekilere çekilse bile sorgulamıyorlar. Buna da bilim kendini yeniler, tek doğrusu yoktur diyorlar. E o zaman belki şu an sahip olduğunuz bilgide de benzeri bir durum vardır? Belki bilim tek merkezden yönetiliyordur? Yapılan çalışmalara bakınca sonuçların ne kadar taraflı şekilde yorumlandığını ve bir kısmının gözardı edildiğini görmek mümkün. Özellikle psikoloji camiasında bilimsel yayınların tekrarlanabilirliğiyle ilgili pek çok kriz olduğu söylendi. Fakat halen kendi görüşlerine, anlayışlarına hizmet eden tek bir yayını bile kutsal sayıyorlar. Hani bilim bir amaçtı? Onlar için dokunulmazlığı olan bir amaç hâline gelmiş durumda. Yazılarınızda meseleleri etraflıca ele alıyorsunuz ve verdiğiniz günlük yaşam örnekleri de çok yerinde oluyor. Allah ayağınızı sabit kılsın, yardımcınız olsun. Her biri arşivlik. Çok sağolun emekleriniz için. Bir akademisyenin, bilim insanının LGBTQ konusunda eleştiri yapması giderek zorlaşıyor. "Silivri soğuktur" diyenler bu eleştirilere linçle, meslekten atma ile, ifşa ile tepki veriyor. Bu nedenle yazılarınız çok daha kıymetli. Allah razı olsun.

Pa, 05/17/2020 - 23:15 Kalıcı bağlantı
Ayşegül

Düşüncelerimle uyuşan bir yazı olmuş. Türkiye'de Lgbtq köpürtmesi, reklamı olmadan önce bu bireyler çok daha özgürlerdi. Şimdi ise konu radikallestirilmis, sivri uçlar yaratılmıştır ve sonuç olarak Lgbtq bireyler birilerinin hedefi haline getirilmiştir. Ortaya çıkan şiddet ortamı sadece köpürtme işini yapan grupların işine gelmektedir. Toplumumuzun bunu farkederek, çocuklarını ve gençliği bu tehlikeden koruyabilmelerini temenni ediyorum.

Pa, 06/14/2020 - 13:14 Kalıcı bağlantı

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.