Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
Prof. Dr. İsmail Güvenç

Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk (1977), orta (1980) ve lise (1983) eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladı. Ziraat ve İşletme Fakültesi’ni bitirdi.Atatürk Üniversitesi’nde 1987-2007 yılları arasında araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında çalıştı. 1999–2000 periyodunda yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. Akademik iş hayatında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu. Yeni bir üniversitenin kuruluş faaliyetlerinde görev aldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nü 2008-2016 döneminde yürüttü. Bir kısmı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 80 civarında bilimsel yayınının yanı sıra 25–30 kadar sosyal değişim ve kalkınma ile ilgili makalesi bulunmaktadır. “Sebzecilik”, “Üniversite Konuşmaları” ve “Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları” başlıklı kitapları da vardır. “Dünden Bugüne Tarım Eğitimi”, “Eğitim, Bilim ve Yükselme” konulu çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Kamil Güngör

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE’de Avrupa Birliği üzerine yapmıştır. Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’de Maliye Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Yard. Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında da profesörlük ünvanını almıştır. Kitap, kitap bölümü yanı sıra bilimsel makale, ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde sunulan tebliğler mesleki olarak çalışmaları arasındadır. Yazarın serbest yazıları da söz konusu olup bu yazıları çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmaktadır. İngiltere Durham Üniversitesinde islam ekonomisi üzerine bir süre araştırmalarda da bulunmuştur. Yaptığı bazı çalışmalar bilimsel ödüle de layık görülmüştür. Evli olup, üç çocuk babasıdır.

Kenan Kaya

Bürokrat bir babanın oğlu olarak 1961 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Frankfut’ta Goethe üniversitesinde arkeoloji eğitimi aldı. Türkiye’ye geri dönüp bir süre yayın evlerinde editörlük yaptı. Ardından Humboldt University Of Berlin’de kültür tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. Çok sayıda kültür sanat projesi yönetti. Hermeneutik ve metin bilim alanlarında çalışmalar yaptı. Avusturya’da özel bir organizasyon şirketinde yöneticilik yapmakta ve üniversitelerde dersler vermektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Latif Mustafa

Latif Mustafa Üsküp'te yayınlanan "Shenja" Dergisi'nin genel yayın yönetmenidir. Lisans eğitimini Kosova'da, Priştine Üniversitesi - Felsefe Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul'da Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Hâlihazırda Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Makedonya ve daha geniş bölgede yayınlanmış olan tek felsefi içerikli televizyon programı "Bakış Açısı"nı yönetmiştir. Yazıları düzenli olarak Arnavut medyalarında yayınlanmaktadır. Aynı zamanda pek çok yerel ve uluslararası panel, konferans, sempozyum v.b. katılmıştır.

Prof. Dr. Mahir Nakip

Mâhir NAKİP 1952 yılında Kerkük’te doğdu. Liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra yüksek tahsiline 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde başladı ve 1976 yılında mezun oldu. 1979 yılında istatistik dalında yüksek lisansını 1985 yılında da Gazi Üniversitesi’nde pazarlama dalında doktorasını tamamladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İ. İ. B. Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak resmî görevine başladı. 1995 yılında kurulan Irak Türkmen Cephesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

2003-2008 yılları arasında Başbakanlığa bağlı olarak Irak’tan sorumlu danışman oldu. 2008-2011 yılları arasında Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi’nin rektör vekilliğini yaptı.

Irak Türklerinin müziği, folkloru, edebiyatı ve siyasî durumları ile ilgili 200’ün üstünde makalesi bulunan Mahir Nakip, Irak Türkleri hakkında yazılar yazmakta olup, Kerkük’ün Kimliği isimli kitabı Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlanarak Türkiye’de, Arap ve Avrupa ülkelerinde dağıtılmıştır.

Şu anda Çankaya Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü başkanı olan Mahir Nakip, Kerkük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak Türkmenlerin daha çok insanı konuları ile ilgilenmektedir. 

Dr. Mehmet Arslan

 

1978 yılında İstanbul'da Beşiktaş’ta doğdu. 2003 yılında M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya (Jeopolitik) alanında doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Moskova Şarkiyat Enstitüsü ve M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya bölümü işbirliğinde çalışmalar yaptı. 2010-2011 yılları arasında Astana Yunus Emre Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2011 yılından beri El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim üyesidir. 2013 yılında Doçent oldu. Çalışmaları ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan devlet yapısı ve devletçilik anlayışı, demografi, milliyetçilik ve etnik yapı, sosyo-ekonomik ve siyasi yapı, Rusya BDT ve Türkiye ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Mehmet Çetin

1956 yılında Kilis’te doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Yatılı olarak girdiği Akşehir Erkek İlköğretmen Lisesinden 1975 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini İ. İ.T. İ. A. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı.

Bürde Yayınevini yönetti. Kurucularından olduğu Yönelişler isimli aylık sanat ve edebiyat dergisinin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve “Uluslararası Köroğlu Kültür ve Sanat Festivali" Genel Koordinatörü’dür. Çeşitli Gazete ve dergilerde başta çalışma hayatı ve edebiyat olmak üzere kültür, sanat ve siyaset yazıları yazdı. 

2011’de T. Kalkınma Bankasından emekli oldu. Halen Öz Orman-İş Sendikasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Mehmet Yaşar Soyalan

1956 yılında Hatay'ın, Yayladağı ilçesinin Kulaç köyünde doğdu. İlköğretimini köyünde, orta öğretimini Antakya ve Adana'da tamamladı. Adana'da başladığı Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü Bursa'da bitirdi. 1976'da başladığı memuriyet hayatına 1980'den sonra matematik öğretmeni olarak devam etti, bu görevinden de 2007’de emekli olarak ayrıldı. Dil/Arapça öğrenimi için iki yıl Şam Üniversitesine devam etti. 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan Kur’an Araştırma Merkezinin (KURAMER) üç yıl süre ile kurucu Genel Koordinatörlüğünü Yaptı. Sonrasında Türkiye Maarif Vakfına geçti. Burada da üç yıl Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. 01 Ocak 2020 itibariyle bu görevinden ayrıldı. Yazı hayatına 1979'de Cebeli Bereket Gazetesiyle başladı. Zaman (ilk dönem) ve Gündüz Gazetelerinde, Kalem, İktibas, İslami Araştırmalar, Söz ve Adalet, Nida, Yetkin Düşünce gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlık, editörlük ve yöneticilik yaptı. Çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve yönetici olarak çalıştı. Kur'an'ın anlaşılması, Kur’an tarihi, Kur'an ilimleri ve tarih, eğitim, birey ve toplum üzerine kitapları ve aynı konularda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç kız babasıdır.

Prof. Dr. Metin İzeti

Prof. Dr. Metin İzeti, 1 Eylül 1970 yılında doğdu. İlkokul eğitimini Kalkandelen’de tamamladı. Bu dönem içerisinde Kalkandelen’de hafızlığını da tamamladı. Ardından Üsküp’teki “İsa Bey” medresesinden 1987 yılında mezun oldu. Medrese eğitiminin ardından 1996 yılında İzmir’de ‘’Dokuz Eylül’’ üniversitesinde İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1998 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “Makedonya’da Bektaşilik”  üzerine tamamladı. Doktorasını 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında ‘’Balkanlarda 17. Ve 18.yüzyillarda Tasavvuf Akımları’’ konusunda tamamladı.  2007 yılının Aralık ayında Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nde Sanat Felsefesi ve Sosyoloji dalında doçentlik, 2009 yılının Kasım ayında ise Novi Pazar Üniversitesi’nde yardımcı profesör ve 2011 yılnda Novi Pazar Üniversitesi Sanat Felsefesi ve Sosyoloji dalında Profesör unvanına sahip oldu.Şu anda Kalkandelen Devlet Üniversitesinde Sanat Felsefesi ve İslam Estetiği dersleri vermektedir.  Makedonya’da çıkan SHENJA  Dergisi’nde  yazıları yayınlanmaktadır. Arnavutça ve Makedonca yayınlanan birçok kitaptan başka bir de “Balkanlarda Tasavvuf” kitabı Türkçe yayınlanmıştır. Kalkandelen’deki “Throni” Vakfının kurucusu ve yöneticisidir.

Mevlüt Ceylan

Ankara’da doğdu. Lisans, lisans üstü ve doktora çalışmalarını İngiltere’de tamamladı. Lise yıllarında yayınlamaya başladığı şiir ve çeviri çalışmalarını yayınladığı dergilerden bazıları Edebiyat, Mavera, Diriliş, Kayıtlar, Yedi İklim’dir. Türk Şiiri’nden yaptığı çeviriler İngiliz ve Amerikan edebiyat dergilerinde yayınlandı. Feyyaz Kayacan ile Core adında İngilizce edebiyat dergisi çıkardı. İngilizce yayınladığı eserlerden bazıları: Ninniler, Na’atlar, İstanbul Şiirleri Antolojisi, Türk Şiiri Antolojisi. Yunus Emre Enstitüsü Londra şubesi kurucu müdürlüğü de yapan Ceylan akademik ve edebiyat çalışmalarını Londra’da sürdürmektedir.