ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ OLARAK İSLAMİ BİLGİ TEORİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kuran'la çelişmeyen bir epistemolojik yaklaşım kurulabilir mi, mümkün mü? Duyular ile elde edilen bilgi nasıl kullanılabilir? Kant'ın varlıksız bilgi, bilgisiz varlığın olamayacağı yaklaşımı üzerinden varlığa dair Kurandan beslenilerek epistemolojk bilgi kurulabilir mi? Ontolojik olarak bilginin yetersizliğinin tartışmasından hareketle Vahy yoluyla imkan dışında kalan bilgi elde edilebilir mi ve buradan İslami Bilgi Teorisi geliştirilebilir mi? Bilgi ve varlık tartışmaları üzerinden yeni imkanlar mümkün mü ?
Katılımcılar
Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ-Tolga AVŞAR

Kamusallaşamayan Toplum:Kentleri Teslim Alan Taşralılıklar

Kent Türkiye’deki değişimlerin bir kesişim noktası. Nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Toplumsal kesimler, çevre merkez-ilişkileri, ekonomik değişim, siyasi ilişkiler açısından kent neyi ifade ediyor ? Kentsel nüfus büyürken biz kentlere neleri taşıdık? Taşıdıklarımız bizi zenginleştirdi mi ayrıştırdı mı? Kırdan, taşradan getirdiklerimizle nasıl bir yapı oluştu ?Muhafazakarlık-modernlik kıskacında kent nelere gebe?
Katılımcılar
Prof.Dr. Vehbi BAŞER- Dr. Adnan TEKŞEN

BESİM DELLALOĞLU İLE EĞİTİM ÜZERİNE

A4'te bu hafta, Sosyolog Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu ile eğitim üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.
Katılımcılar
Prof. Dr. Besim F. DELLALOĞLU - Ali AYDIN - Abdulbaki DEĞER

MALAZGİRT SAVAŞI VE TÜRKİYE'DE SAVAŞ ARKEOLOJİSİ

Malazgirt savaşı nerede yapıldı? Savaş alanı tesadüfen mi seçildi? Bölgede başka hangi savaşlar yapıldı? Sultan Alparslan savaşta hangi taktikleri uyguladı? Savaş arkeolojisi konusunda Türkiye’de neler yapılıyor?
Katılımcılar
Prof. Dr. Adnan ÇEVİK-Şükrü Seçkin ANIK

EDEBİYATTA İZ BIRAKMAK: YÖNELİŞLER DERGİSİ

Yönelişler Dergisi bundan tam 40 yıl önce Nisan ayında yayın hayatına atıldı. 10 yıla yakın bir süre yayınlanan ve edebiyatımızda iz bırakan bu dergiyi, emeği geçen isimlerden Osman Konuk, Yüksel Kanar, Mehmet Ocaktan, Mustafa İsen, Şakir Kurtulmuş ve dergi hakkında bir tez hazırlayan Sefa Toprak’la değerlendireceğiz.
Katılımcılar
Adnan TEKŞEN-Yılmaz DAŞÇIOĞLU

TASAVVUF VE MÛSIKî

Hukukçu, avukat, yazar, müzisyen, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Gönül Ustalarımızın konuğu olacak.
Katılımcılar
Ömer Tuğrul İNANÇER-Nebahat KONU

BEN AMARİKADAYKENE

Prof. Dr. Ahmet Sınav'la sıra dışı bir hayat hikayesi: "Ben Amerikadaykene". Amerika'ya niye gitti? Nelerle karşılaştı? Tosun Baba'yla nasıl tanıştı? Colombia Üniversitesi'ne kabulü sırasında neler yaşandı?
Katılımcılar
Prof. Dr. Hasan Boynukara
Prof. Dr. Ahmet Sınav

PARLAMENTER SİSTEM Mİ BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ?

Bu programda, siyasi dilin ötesinde soğukkanlılıkla ve teknik bir analizle parlamenter sistem mi başkanlık sistemi mi tartışmasının cevabı aranıyor.
Katılımcılar
Dr. Adnan Tekşen
Celal Kazdağlı
M. Emin Zararsız

TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ

“Edebiyat Ekranı” programımızın ilk bölümünde Zehra Âli Yılmaz’ın konuğu Beşir Ayvazoğlu.
Katılımcılar
Zehra Âli Yılmaz
Beşir Ayvazoğlu

MAYDANOZUN FAYDALARI ÜZERİNE

Abdulbaki DEĞER-Ali AYDIN / A4'de bu hafta Türkiye'nin yakıcı gündemi olan Maydanoz ve onun faydalarını konuşuyor.

Katılımcılar
Ali Aydın
Abdülbaki Değer

Haftanın Gündemi: 72 Saatlik Fırtına

Son 72 saatte: Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığı kaldırıldı, HDP’ye kapatma davası açıldı, İBB mülkiyetindeki Gezi Parkı Vakıflara verildi, 4,5 ay önce göreve gelen Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, İstanbul Sözleşmesi’n onaylayan ilk ülke olan Türkiye sözleşmeden çekildi, Korona hastalarının sayısı 21.000'i geçti, Danıştay'ın "andımız" kararı şiddetli tartışmalara yol açtı. Haftanın Gündemi'nde canlı yayın konuklarımızla bu sarsıcı gelişmeleri değerlendiriyoruz.
Katılımcılar
D. Mehmet Doğan
Salih Cenap Baydar
Dr. Adnan Tekşen