Yayın İlkeleri

FİKİR COĞRAFYASI…

  • Kelimelerin ve dilin giderek keskinleştiği bir dönemde fikrin nefes alabileceği bir ortam sağlamak istiyoruz. Ötekileştirmeye ve etiketlemeye prim  vermiyoruz.
  • Eleştiri, değerlendirme ve yorumların kişiler ve kurumlar üzerinden değil fikirler ve olgular üzerinden yapılması ilkemizdir.
  • Farklı düşüncelerin bir arada özgürce buluşabildiği bir platform olmayı hedefledik. Farklı seslerden bir ahenk çıkarmanın zorluğunun bilincinde olarak zora talibiz.
  • Alışılmış kalıpları tekrarlayan, önyargıları besleyen bir dilin ötesinde soran, sorgulayan, ama yargılamak yerine anlamak isteyen bir çaba içindeyiz.
  • Güncelin, akademik bakışın katkısıyla yorumlandığı bir düşünce ve analiz platformuyuz.
  • Kültür coğrafyamızla ilişkilerimizi hem bir sorumluluk duygusuyla hem de bu coğrafyayı  bir dinamik olarak görerek değerlendiriyoruz. Balkanlar, Orta Asya,  Kafkaslar, Ortadoğu,  Kuzey Afrika’nın bu bağlamda sayfalarımızda özel bir yeri var.
  • Modern toplumun yapısal sorunları arasında ve siyaset aktüalitesinin yer yer boğucu ortamında yitirdiğimiz insani değerleri gün yüzüne çıkararak, insani olanı hayatın içinden ifade edecek dili bulmaya gayret ediyoruz.
  • Temel ilkenin adalet olması düsturundan hareketle, adaletin bir gün olup herkese lazım olacağı fikrini, ezber tekrarının ötesinde, sayfalarımızdaki yorumlara yansıtmaya çalışıyoruz.
  • İletişimin küreselleşmesi, sinema sektörümüzün genişleyen coğrafyası ve Türkiye’nin yeni dış politika anlayışı çerçevesinde Türkçemizin kültürel serüvenine ayrı bir önem vermeyi hedefliyoruz.