DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK

Programda Türkiye ve dünyada kadın kimliği; çalışma hayatından siyasete, ev içinden kamusal alana kadın varoluşu üzerine bir sohbet gerçekleşti.

Katılımcılar
Dr. Hidayet Şefkatli
Ali Aydın
Abdülbaki Değer
İlk Yayın Tarihi