BUHRANDAN ÇIKIŞ ARAYIŞI: OSMANLI DEVLET VE İKTİSADI (MEHMET GENÇ ÖZEL SÖYLEŞİSİ)

Osmanlı Devleti 19. yy maliyesi, İstanbul'un Bizans'tan günümüze kadar sosyo-ekonomik tarihi ve İslam iktisadı üzerine uzmanlaşmış Prof. Dr.  Ahmet Tabakoğlu ile yapacağımızı söyleşi aynı alanda uzun yıllar emek vermiş olan Mehmet Genç'in vefatı özel gündemiyle olacak. Bir mütefekkir ve düşünce emekçisi nasıl yad edilebilirdi? Elbette hayatını vakfettiği ve anlaşılması adına olağanüstü çaba sarfettiği Osmanlı Devleti ve İktisadı üzerine yoğunlaşılarak olabilirden hareket ettik. Buhranlar yaşayan insanlık için bir çıkış izleği bulunabilir mi? Osmanlıda bir iktisad sisteminden bahsedilebilir mi, nasıldı ve nasıl anlamak lazım? Buhrandan Çıkış Arayışı: Osmanlı Devlet ve İktisadı (Mehmet Genç özel Söyleşisi) konulu programımızda bugünü anlayabilmek adına merhum Mehmet Genç'in çalışmalarını ve sayın Tabakoğlu'nun cevaplarını bulabilirsiniz.

Katılımcılar
Tolga Avşar
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İlk Yayın Tarihi