Kamusallaşamayan Toplum:Kentleri Teslim Alan Taşralılıklar

Kent Türkiye’deki değişimlerin bir kesişim noktası. Nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Toplumsal kesimler, çevre merkez-ilişkileri, ekonomik değişim, siyasi ilişkiler açısından kent neyi ifade ediyor ? Kentsel nüfus büyürken biz kentlere neleri taşıdık? Taşıdıklarımız bizi zenginleştirdi mi ayrıştırdı mı? Kırdan, taşradan getirdiklerimizle nasıl bir yapı oluştu ?Muhafazakarlık-modernlik kıskacında kent nelere gebe?

Katılımcılar
Prof.Dr. Vehbi BAŞER- Dr. Adnan TEKŞEN
İlk Yayın Tarihi