ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ OLARAK İSLAMİ BİLGİ TEORİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kuran'la çelişmeyen bir epistemolojik yaklaşım kurulabilir mi, mümkün mü? Duyular ile elde edilen bilgi nasıl kullanılabilir? Kant'ın varlıksız bilgi, bilgisiz varlığın olamayacağı yaklaşımı üzerinden varlığa dair Kurandan beslenilerek epistemolojk bilgi kurulabilir mi? Ontolojik olarak bilginin yetersizliğinin tartışmasından hareketle Vahy yoluyla imkan dışında kalan bilgi elde edilebilir mi ve buradan İslami Bilgi Teorisi geliştirilebilir mi? Bilgi ve varlık tartışmaları üzerinden yeni imkanlar mümkün mü?

Katılımcılar
Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ-Tolga AVŞAR
İlk Yayın Tarihi