MODERN KABİLECİLİK VE BİRLİKTE YAŞAMA

Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU - Dr. Adnan TEKŞEN / Geleneksel toplumlardan modern toplumlara geçişte birlikte yaşama konusunda nasıl bir gelişme yaşandı? Türk toplumunda birlikte yaşama konusunda bir sözleşme kültürü oluşturmanın önündeki engeller neler? Türkiye’nin Batılılaşma-Türkleşme - İslamlaşma üçlemesi bu kültürün önünde bir engel mi? Modernleştik mi yoksa modern kabileciliklerle kendimizi avutuyor muyuz? Bir arada yaşama kültürünün temel dinamikleri neler olmalı?

Katılımcılar
Dr. Adnan Tekşen
İlk Yayın Tarihi