Âdem Çaylak

Prof. Dr.

1970’te Kaman’da doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi’nde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi (1993-1998), Ankara Üniversitesi (1998-2004) ve Kırıkkale Üniversitesi’nde (2004-2005) araştırma görevlisi olarak çalıştı. Askerliğini Sarıkamış’ta yaptı (2005). 2006-2010 yılları arası Kafkas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010-2011 yılları arasında Florida State University’de visiting scholar olarak, ABD’de liberal ve toplulukçu çok kültürlü yurttaşlık üzerine Türkiye ile karşılaştırmalı çalışma yaptı. 2013 yılında üç ay süreyle, Louisiana State University’de aynı çalışmayı yürüttü. 2011-2015 yılları arasında Milat gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2011-2017 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 28 Nisan 2017’den itibaren Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Siyaset felsefesi, Doğu ve İslam siyasal düşünceler tarihi, iktidar-muhalefet  ilişkileri, muhalefet, muhalefet kültürü, kimlik, yurttaşlık, toplulukçu çokkültürlü yurttaşlık, Türkiye’de devlet felsefesi ve siyasal hayat ve sivil toplum dinamikleri konularında çalışan yazarın, “Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkisi: Bir Şerif Mardin Çözümlemesi” (Ankara: Kadim, 2005), İktidar-Muhalefet İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Osman Bölükbaşı Hareketi (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2010), Gülenizm: “Dinci” Kemalizm Ya Da “Gülen” Kemalizm (Ankara: Adam, 2014), Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen (Ankara: Savaş Yayınları, 2018), Gülenizm’in Soykütüğü (Ankara: Savaş Yayınları, 2016), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal Hayatı (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2017), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2018), İslam Siyasi Düşünceler Tarihi (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2018), Adem-i Muhalefet Türkiye’de Muhalefetsizliğin Kökenlerine Dair (Ankara: Orion Kitabevi, 2021), Haricilik ve Anarşizm (Ankara: Orion Kitabevi, 2022, Huzeyfe Pınarbaşı ile birlikte) adlı kitapları yanında çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Evli ve üç kız çocuk babasıdır.   E-posta: ademcaylak@gmail.com