Yazarlar

Adem Asalıoğlu kullanıcısının resmi Prof. Dr. Adem Asalıoğlu

1966 yılında Çorum Sungurlu’da doğan Asalıoğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de, Lisansını Bursa’da(1991) Yüksek lisans ve Doktorasını Özbekistan-Taşkent’te(1999) Felsefe Tarihi alanında tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesinde görev yaptı. 2009 yılında Doçentlik diploması aldı. 2011 yılından itibaren yurda kesin dönüş yaptı ve Tunceli Munzur üniversitesi Felsefe Bölümünde göreve başladı. 2014 yılında Profesör oldu. Halen bu görevde devam etmektedir.

Adnan Tekşen kullanıcısının resmi Dr. Adnan Tekşen

1955 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Pazarcık’ta, liseyi Malatya’da bitirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü  ile  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Kanada ve Fransa’da mesleki bazı eğitimler aldı. Kamu kurumlarında idari görevlerde bulundu.Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında ve yayınevlerinde kuruculuk, yayın yöneticiliği, editörlük, yazarlık, metin ve senaryo yazarlığı, çevirmenlik, hikaye yazarlığı ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.  Yazıları,   Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, İlim ve Sanat, Yedi İklim dergileri ile  Yeni Devir, Zaman, Sağduyu  gazetelerinde yayınlandı.

Alaattin Diker kullanıcısının resmi Alaattin Diker

1962 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Yüksek tahsilini Bonn ve Trier Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler ve Sosyal Antropoloji alanında tamamladı. 1988 ve 1989 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1990 yılından itibaren özel sektörde başlayan yöneticilik hayatı bugüne kadar sürdü. 1994-1997 ve 2002-2005 yılları arasında iki dönem işveren kuruluşu Müsiad-Almanya’nın Genel Sekreterliği'ni yürüttü. Bu dönem içinde Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü olan Almanya Türk Vatandaşları Konseyi(RTS)nin kuruluşunda görev aldı. 2013 yılında Türk-Alman Yazarlar Birliği‘ne kurucu başkan seçildi. 2015 yılında kurulan TÜDAF (Türk-Alman Yazarlar Forumu) üyesi ve sözcüsüdür. Türkiye’de çeşitli dergilerde (Mavera, İlim ve Sanat ve Türk Edebiyatı) makaleleri yayınlandı. 'Türkiye'nin Korkuları' ve  'Batı Düşüncesinde Stratejik Perspektifler ' isimli yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Halen YENİ DERGİ(Köln) Genel Yayın Yönetmenidir.

Alaattin Karaca kullanıcısının resmi Prof. Dr. Alaattin Karaca

1963’te Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1985).  Aynı Üniversitede Yeni Türk Edebiyatı Alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1986-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1995’te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne geçti. 1997-2000 arasında Tunis I Üniversitesi Manouba Edebiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2011’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Profesör olarak atandı. Hâlen bu Üniversitede çalışmaktadır. Şair İsmail Safa, yazar Ercümend Ekrem Talu, İkinci Yeni Şiiri ve şairleri, Necip Fazıl’ın Adnan Menderes’e yazdığı mektuplar, çağdaş Türk romanları ve şiiri üzerine çalışmalar yaptı. Uzun süre Zaman, Yeni Şafak, Star gibi gazetelerde kitap tanıtım yazıları yayımladı. Dergâh, Ayane, Hece, Kitap-lık, Hürriyet Gösteri, Türk Dili, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yazdı. Karaca, evli ve üç çocuk babasıdır, orta düzeyde Arapça, iyi düzeyde Fransızca bilmektedir.

Ali Bekraki kullanıcısının resmi Dr. Ali Bekraki

1898 yılında Girit’ten ayrılmak zorunda kalan Türk ailelerinden birinin çocuğu olarak 1972 yılında Lübnan’ın  Trablus sehrinde doğdu.  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.Aynı Üniversitede ihtisasını yapan  Bekraki  Lübnan’a döndükten sonra hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde cerrah olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Kuzey Lübnan Cerrahlar Derneğinde bilimsel komite başkanı  olan Dr.

Ali Şafak Balı kullanıcısının resmi Prof. Dr. Ali Şafak Balı

1964 Boyabat doğumlu. 1986’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. 1987’de aynı yerde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başladı. 1989’da burada yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991’de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti. 1993-1998 yılları arasında İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde Siyaset Felsefesi konusunda bilimsel araştırma ve çalışmalar yaptı. 2001’de Selçuk Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. O yıl, aynı Üniversite’nin Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında ise profesör olarak atandı. 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kurucu dekanlığı görevini kabul etti. 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak geçiş yaptı. 2018 yılı başlarında, (akademik) sistemin iyileşeceğine dair umudunu tümüyle yitirdiği için, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Lisans ve lisansüstü düzeyde, "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi", “Hukuk Başlangıcı”, “Hukuk Metodolojisi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset  Felsefesi” ve “Hukuk Politikası” gibi dersler anlattı. Yayınlanmış bazı akademik çalışmaları mevcuttur. Ayrıca, sosyal medya ve e-dergilerde gündeme dair kısa yorum ve değerlendirmeler yapmaktadır.

Altay Ünaltay kullanıcısının resmi Altay Ünaltay

A. Altay Ünaltay 1960 senesinde, Konya’da doğdu. İst. Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1989’dan itibaren, Kitap Dergisi (Birleşik Yayıncılık), Ülke Dergisi (Dergah Yayınları), Yarın Dergisi, Yeni Şafak Gazetesi, Söz ve Adalet gibi çeşitli dergi ve gazetelerde, tarih, toplum, siyaset ve küresel ilişkiler üzerine makale ve çevirileri yayınlandı. 1990’da “Doğu’da ve Batı’da Din ve Devlet İlişkileri” adlı kitabı (Endülüs Yay., İstanbul), 1998’de “Bir Şark Masalı: Batılılaşma” adlı kitabı (Ülke Kitapları, İstanbul), Dünya Politikasına Yön Verenler (Kızılelma Yay., İstanbul 2006) çıktı.

Ayhan Pala kullanıcısının resmi Dr. Ayhan Pala

24 Ocak 1956 tarihinde İzmir’de doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1981-1984 yılları arasında T. E. D. Özel Ankara Lisesinde tarih öğretmenliği yaptı. 29

Başak Burcu Eke kullanıcısının resmi Doç. Dr. Başak Burcu Eke

1975 Üsküdar doğumludur. İlk ve orta öğrenimini  Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Özel Arı Lisesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 1997 yılında  bölüm üçüncüsü derecesi ile  mezun olmuştur.  2000 yılında yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  “Timur Dönemi Mimari Bezeme Olarak Ahşap Kullanımı” isimli yüksek lisans tezi için 1998 yılında Kazakistan ve  Özbekistan’a gitmiştir.  Erciyes Üniversitesi’nde “Batılılaşma Süreci Osmanlı Tezhip Sanatı” isimli doktora tezini 2008 yılında bitirmiştir. Doktora tezi ile ilgili olarak İrlanda Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Doçent ünvanını almıştır. Ankara’da  Bilkent  kavşağı  üzerinde 6000 kişilik Ahmed Hamdi Akseki Cami ve  DITIB Köln Cami’nin  iç mimari projesinin danışmanlığını yürütmüştür.  2015 yılında İsveç Stockholm müzelerinde,  sergileme ve iç mimari düzenlemesi üzerine araştırmalarda bulunmuştur.  Türk kültür ve sanatında kadının konumu ile ilgili çalışmalarına, Reading Seljuk Women’s Role and Identity in Medieval Islam through Art isimli uluslararası bir kitap çerçevesinde devam etmektedir. Toprağın Dili ve Murassa Sanatı isimli  kitabı Dil ve Sistem Vakfı tarafından prestij eser olarak yayınlanmıştır.  Dil ve Sistem Vakfı’nda  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Bayram Bilge Tokel kullanıcısının resmi Bayram Bilge Tokel

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu (1979). Profesyonel müzik hayatına 1986’da Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğunda saz sanatçısı olarak başladı. ABD Maryland Üniversitesi Etnomüzikoloji bölümünde ve Gazi Üniversitesinde halk müziği ve bağlama dersleri verdi. Bugüne kadar TRT ve çeşitli özel kanallarda yayınlanan Gönül Dağı, Salkım Söğüt, Bozkırın Nefesleri ve Can Özünden adlı halk müziği programlarını hazırlayıp sundu. TRT’den bir ekiple Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan Bozkırın Tezenesi; Ürgüplü Refik Başaran’ın hayatını anlatan Şen Olasın Ürgüp adlı belgeseller hazırladı. Editörlüğünü yaptığı Orta Anadolu türkü ve bozlak ustaları Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Nida Tüfekçi, Refik Başaran ve Bayram Aracı’nın albümleri Kalan Müzik Arşiv Serisi’nden yayınlandı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında pek çok solo konser ve resitaller verdi. Türkü formunda besteleri ve çok sayıda derlemesi vardır. 2004-2007 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yaptı, 2007’de emekli oldu.

 

Yayınlanmış Kitapları:

Bir Yer Üşür/Şiir

Neşet Ertaş Kitabı/ Monografi

Bağımıza Gazel Düştü/Deneme

Türküler Kalır/Deneme-inceleme

 

Albümleri:

Bayram (The Vorld of Music-ABD)

Yanık Havalar (Kalan)

Türk Folk Ezgileri (Nepa)

Ben Bir Köroğluyum (Köroğlu Festivali)