İSLAMCILIĞIN SOSYO-KÜLTÜREL HASADI OLARAK AYDIN (2000'li Yıllara Bakış)

Doç.Dr. Ahmet Dağ ile son 20 yılın üzerine odaklanacağız. Kendi ifadesiyle "Müslümanlar olarak bazı aç/ş/mazlarımız ve paradokslarımız var. Bu aç/ş/mazları ve paradokslarımızı aç/ş/madan kendimize yol haritası çizmemiz kolay olmayacaktır. Öncelikli sorun ve paradoks, kendisi modern bir şey olan İslamcılık, nasıl modernliğe karşı olarak anlaşılacaktır? Yada Modem İslamcılık sahih bir din midir, değil midir?" gibi kendisinin sorduğu ve cevaplarını aradığı soruları yine kendisinin açmasına çalışacağız. Ve son yirmi yılın paradigmaları içinde Aydın kırılması ve duruşu üzerine yoğunlaşarak; Aydın kime denir? İslamcı düşünce kendi aydınını oluşturabilmiş midir? vb. soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Katılımcılar
Tolga Avşar
Ahmet Dağ
İlk Yayın Tarihi