Yalçın Çetinkaya

Prof. Dr.

1960 yılında Tekirdağ’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Marmara Üniversitesinde İslâm Felsefesi alanında yüksek lisansını, İTÜ’de Türk Mûsikîsi alanında, Mimar Sinan Üniversitesi’nde ise sosyoloji alanında doktorasını yaptı.

Beş yıl boyunca Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğini yürüttü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Halen İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çetinkaya pek çok yayın kuruluşunda  kuruculuk,  yazarlık, yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen İTÜ’de  müzik alanında dersler vermektedir.

Çeşitli formlarda besteler yaptı, yapmaya devam ediyor. Konservatuarın ilk yılında bestelediği Sabâ makâmında bir mevlevî âyini bulunuyor.