Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
Bayram Pomak 1985 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. İlkokulunu doğum yerinde tamamladıktan sonra lise öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra 2008 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında Priştine Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Kosova’da yayın yapan gazetaere.com haber sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Aynı şekilde Kosova’da faaliyet yapan İDEA derneğinin başkanlığını yürütmektedir.
Bekir Birbiçer 1975 yılında Adana’da doğdu. Adana Erkek Lisesinden mezun oldu. Eğitimini 1997’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Sinema ve tiyatro üzerine yazdığı yazılar çeşitli yayın organlarında yayımladı. Eğitim temalı filmler üzerinden modern okul sistemini eleştiriye tabi tuttuğu “Beyazperde Karatahta” başlıklı kitabını 2017’de, “Sinema Eğitim ve İnsan” çalışmasını da 2022’de yayımladı. Eğitimci-yazar, halen Özgür Eğitim-Sen MYK üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Berat Kuzu 1988 Ankara doğumlu. Ticaret kökenli bir aileden esnaf mantalitesi ile yetiştirilip, eğitimini işletme üzerine tamamlamıştır. 2007 yılında kurucusu olduğu ajans ile reel sektör markalarının reklam/pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde operasyonlar üreten ve iletişim ekiplerine kreatif direktörlük yapan Berat Kuzu kendisi ve ekibini davranış ve data bazlı reklam faaliyetleri üzerine eğitmektedir. Dijital medya’nın günümüzdeki yerini almaya başlaması ile birlikte reklam sektörünün bileşeni olan Yazılım - IOT teknolojileri – Veri madenciliği gibi bir çok konuda faaliyet gösteren şirketler ile çeşitli birliktelikler yürüterek reklam operasyonlarını bugünkü başarı noktasına ulaştırmışlardır. Hedef kitlelerin davranışsal hareketlerini dijital olmayan ortamlarda da ölçümlemek üzere Nöromarketing dahilinde de işlevler üretmeye başlamış ve bu konuda bilimsel laboratuvarların fayda arttırıcı etkenlerinden katma değer üretmek üzere operasyon gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Berat Kuzu’nun kurucusu ve kreatif direktörü olduğu ajans bugün Global ve yerel pazarda faaliyet göstermesinin yanı sıra İstanbul borsasında da işlem görmektedir.
Prof. Dr. Bilal Kemikli

Bilal Kemikli, Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı, 1998'de doktor, 2002'de doçent ve 2008'de profesörlüğe yükseltildi. Ankara, Yüzüncü Yıl, Süleyman Demirel ve Uludağ Üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapan Prof. Kemikli, DPÜ İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına kurucu dekanı olarak öncülük etti.

Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren yazar, daha evvel İlim ve Sanat Dergisi, İslam, Bizim Dergah, Yeni Dünya, Somuncu Baba, Dergah, Edebiyat Ortamı, Ayvakti ve Yedi İklim gibi dergilerde yazılar yayımladı. Bir süre TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adlı programı hazırlayıp sundu. Bazı TRT Belgesellerinde danışman ve metin yazarı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Bülent Şenay Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra MEB’da kısa süre öğretmenlik yaptı. Doktorasını İngiltere’de Lancaster Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. University College of St.Martin’de 3 sene öğretim görevlisi olarak Islam: Beliefs and Values, Islam in Modern World, Muslim Ethics and Spirituality adlı dersleri verdi. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle Hollanda’da T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Müşaviri olarak görevde bulundu. 2012 Ocak ayından itibaren tekrar Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dinler Tarihi anabilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Yurtdışında muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Japonya’da Şintoizm, Budizm ve İslam üzerine araştırmalar yaptı. 2012-2018 yılları arasında, AGİT İnanç Özgürlüğü Danışma Kurulu üyeliği ve AGİT İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görevlerinde bulundu. Halen, BUÜ İlahiyat Fakültesi’nde çalışmaktadır. Din-tarih, İslam ve Öteki Dinler, din-siyaset ilişkileri, Yahudi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Rafızi Mezhepler, Dinlerarası İlişkiler, AB’nde ve Avrasya‘da Din Kültür ve Kimlik tartışmaları, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dinler Tarihi alanında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları bulunmaktadır.
Prof. Dr. Celaleddin Çelik

1964 Konya doğumlu olan Celaleddin Çelik, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını Din Sosyolojisi alanında yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Akademik çalışmaları ve yayınlarını şehirleşme, sosyal bilimler metodolojisi, dini gruplar sosyolojisi, sekülerleşme, göç, yabancılaşma, kent kültürü, kültürel çatışma, bütünleşme, ve aile başlıkları altında toplamak mümkün olup, bu alanlarda çok sayıda kitap, makale, bildiri ve etkinlikleri bulunmaktadır. Kitap çalışmaları; Şehirleşme ve Din, İsim Kültürü ve Din, Sosyal Zaman ve Din, Şehir Dindarlığından Kent Dindarlığına isimleriyle yayınlanmıştır. 

Celal Kazdağlı 1957 Denizli doğumlu. Ankara Üniversitesi, SBF-Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. 1980’den bu yana gazetecilik yaptı. Mesleğe Yankı Dergisi’nde başladı. Ak Ajans, Hürriyet, Dünya, Zaman, Belde gazeteleri ile Tempo Dergisi’nde Meclis ve siyasi muhabir, haber ve yazı işleri müdürü olarak görev üstlendi. 1991’de TRT’de Ateş Hattı Programı ile başlayan televizyonculuğu 40 Dakika Program ile sürdü, Manşettekiler, Ezberbozan gibi programlarla devam etti. Çok sayıda belgesel programın metin yazarlığını üstlendi. Denizli’de DRT televizyonunu kurdu ve üç yıl yöneticiliğini yaptı.Kanal A’da hafta içi her gün Manşetlerin Dili ve Son Durum programını yaptı ve her hafta Sivil Düşünce’de katılımcı-yorumcu olarak yer aldı. Halen BBNTURK TV’de hafta içi her gün Son Durum programını sürdürüyor. Cemalettin Taşcı ile birlikte YouTube’da CKare programını yapıyor. Eserleri:Ergenekon, Devlet içinde Devlet (Can Dündar ile birlikte 1997),Demirel’in Liderlik Sırları (1999),Çanakkale-Sina Savaşları, Bir Erin Hatıraları (2009), 100. Yılında Meşrutiyet (2012), Bizler Saban Sürülürken Türkü Söyleyen Son Neslin Çocuklarıyız (2020)
Celil Ünal 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitirdi. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bilim dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bu esnada Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2018 yılında mezun oldu. Şu an Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bilim dalında doktora yapmaktadır. İletişim sosyolojisi, göç, kamusal ilişkiler, argümantasyon konularında çalışmaları bulunmaktadır.
Cemalettin Taşcı 1956 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Cemalettin N. Taşcı, İzmir'de büyümüş, Ankara'da okumuştur. Anadolu Üniversitesinde öğretim görevlisi ve bilgi işlem merkezinde analist olarak çalışmıştır. Üniversite bünyesinde Bilgisayar Destekli Eğitim Birimini kuran Cemalettin N. Taşcı, 1994-1999 yılları arasında yoğun olarak, sonrasında ise kısmi zamanlı olarak siyasi danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Taşcı, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.
Prof. Dr. Cengiz Anık

1989’da Ankara Üniversi­tesi Basın Yayın Yüksek Okulunu bitirdi. Yüksek lisansını 1992’de ve doktorasını 1997’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü­sü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında tamamladı. 1992-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesinde görev yapan Anık, halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanıdır.

İletişim Bilimi, İletişim Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Yöntembilim, Halkla İlişkiler ve Endüstriyel İlişkiler alanlarında yayınlanmış 12 adet kitabı ve makaleleri bulunan Anık, kamuoyu araştırmaları yürütmüş, siyasal kampanyalar yönet­miş ve bazı kamu kuruluşlarının kurumsal iletişim etkinlikleri­ni koordine etmiştir.