Bülent Şenay

Prof. Dr.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra MEB’da kısa süre öğretmenlik yaptı. Doktorasını İngiltere’de Lancaster Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. University College of St.Martin’de 3 sene öğretim görevlisi olarak Islam: Beliefs and Values, Islam in Modern World, Muslim Ethics and Spirituality adlı dersleri verdi. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle Hollanda’da T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Müşaviri olarak görevde bulundu. 2012 Ocak ayından itibaren tekrar Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dinler Tarihi anabilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Yurtdışında muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Japonya’da Şintoizm, Budizm ve İslam üzerine araştırmalar yaptı. 2012-2018 yılları arasında, AGİT İnanç Özgürlüğü Danışma Kurulu üyeliği ve AGİT İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görevlerinde bulundu. Halen, BUÜ İlahiyat Fakültesi’nde çalışmaktadır. Din-tarih, İslam ve Öteki Dinler, din-siyaset ilişkileri, Yahudi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Rafızi Mezhepler, Dinlerarası İlişkiler,  AB’nde ve Avrasya‘da Din Kültür ve Kimlik tartışmaları, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dinler Tarihi alanında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları bulunmaktadır.