28 ŞUBAT'I NASIL BİLİRDİNİZ?

28 Şubat muhtırasının 24. yıldönümünde fikir coğrafyası yazar ve programcılarına "28 Şubat'ı Nasıl Bilirdiniz?" diye sorduk.

Katılımcılar
Salih Cenap Baydar
Prof. Dr. Vehbi Başer
Prof. Dr. Cengiz Anık
Tolga Avşar
Ali Kerem İngeç
Prof. Dr. Mustafa Acar
Serhan Yücel
Ahmet Dağ
İlk Yayın Tarihi