MAKEDONYA NOTLARI

Sorunlar ve Çözümlerin Çatıştığı Ülke Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya yapısı, tarihi ve konumuyla kuşkusuz Balkanların ve Avrupa’nın en farklı devlet ve toplumlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kendi istikrarsızlığını Balkanlara ihraç etme potanisyeli yüksek olan ülke son 12-13 yıldır milliyetçi/muhafazakar ve sosyal demokrat iktidarlarla iç ve dış siyasette düzen üretebilmiş değil.