ÖZBEKİSTAN NOTLARI

Ne Olacak Bu Özbeklerin Hâli?

19 Ekim 2016

Bir adam bir milletin kaderini ele geçirmiş; kendisiyle birlikte sürükleyip duruyor, kâh o yana kâh bu yana… Ama sürüklenmekten ve sürünmekten halkın hâli kalmamış. Beş-on devletli ve üç-beş mafya ailesi hariç, yokluk ve yoksulluk öyle bir çöreklenmiş ki milletin üzerine, insanlar eski sosyalist düzeni arar olmuş. Özbekistan böyle de sanki diğer İslam ülkelerinde durum pek mi farklı? Bu bakımdan bir istisna gibi gözüken Türkiye’de de, her on yılda bir ihtilal olmuyor mu? Seksen yıllık devlette, devlet başkanının değişimi hâlâ sancılı değil mi? İslam toplumlarında en keskin çatışma noktasını, esasen tarih boyunca hep iktidar meselesi oluşturmuştur. Bir kez iktidarı ele geçiren, ölünceye kadar bırakmıyor, dahası öldükten sonra da kendi yerine geçecek kişinin aileden olmasını istiyor. Bu tartışmaların tarihi ta Hazreti Peygamberin ölümüne kadar gider. Sünniler ile Şiiler arasındaki temel ayrılık noktasını, esasen ilahiyat tartışmaları değil, hilafet (iktidar) tartışmaları oluşturur.