Dinara Taldybayeva

2009 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bursunu kazanarak Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında “Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci: Türkiye-Kazakistan İkili İşbirliğinin Sürece Etkileri” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Eylül 2012’den itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 Temmuz’undan itibaren ise Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde dış politika, uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanında araştırmacı olarak göreve başladı. Orta Asya ve Avrasya’da entegrason, Türkçe konuşan ülkelerin entegrasyonu, bölgesel güvenlik konusunda araştırmalarını sürdürmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları