Kamil Güngör

Prof. Dr.

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE’de Avrupa Birliği üzerine yapmıştır. Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’de Maliye Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Yard. Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında da profesörlük ünvanını almıştır. Kitap, kitap bölümü yanı sıra bilimsel makale, ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde sunulan tebliğler mesleki olarak çalışmaları arasındadır. Yazarın serbest yazıları da söz konusu olup bu yazıları çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmaktadır. İngiltere Durham Üniversitesinde islam ekonomisi üzerine bir süre araştırmalarda da bulunmuştur. Yaptığı bazı çalışmalar bilimsel ödüle de layık görülmüştür. Evli olup, üç çocuk babasıdır.