Mehmet Arslan

Dr.

 

1978 yılında İstanbul'da Beşiktaş’ta doğdu. 2003 yılında M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya (Jeopolitik) alanında doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Moskova Şarkiyat Enstitüsü ve M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya bölümü işbirliğinde çalışmalar yaptı. 2010-2011 yılları arasında Astana Yunus Emre Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2011 yılından beri El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim üyesidir. 2013 yılında Doçent oldu. Çalışmaları ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan devlet yapısı ve devletçilik anlayışı, demografi, milliyetçilik ve etnik yapı, sosyo-ekonomik ve siyasi yapı, Rusya BDT ve Türkiye ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yazarın Tüm Yazıları