Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
Prof. Dr. Bilal Kemikli

Bilal Kemikli, Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı, 1998'de doktor, 2002'de doçent ve 2008'de profesörlüğe yükseltildi. Ankara, Yüzüncü Yıl, Süleyman Demirel ve Uludağ Üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapan Prof. Kemikli, DPÜ İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına kurucu dekanı olarak öncülük etti.

Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren yazar, daha evvel İlim ve Sanat Dergisi, İslam, Bizim Dergah, Yeni Dünya, Somuncu Baba, Dergah, Edebiyat Ortamı, Ayvakti ve Yedi İklim gibi dergilerde yazılar yayımladı. Bir süre TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adlı programı hazırlayıp sundu. Bazı TRT Belgesellerinde danışman ve metin yazarı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Bülent Şenay Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra MEB’da kısa süre öğretmenlik yaptı. Doktorasını İngiltere’de Lancaster Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. University College of St.Martin’de 3 sene öğretim görevlisi olarak Islam: Beliefs and Values, Islam in Modern World, Muslim Ethics and Spirituality adlı dersleri verdi. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle Hollanda’da T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Müşaviri olarak görevde bulundu. 2012 Ocak ayından itibaren tekrar Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dinler Tarihi anabilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Yurtdışında muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Japonya’da Şintoizm, Budizm ve İslam üzerine araştırmalar yaptı. 2012-2018 yılları arasında, AGİT İnanç Özgürlüğü Danışma Kurulu üyeliği ve AGİT İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görevlerinde bulundu. Halen, BUÜ İlahiyat Fakültesi’nde çalışmaktadır. Din-tarih, İslam ve Öteki Dinler, din-siyaset ilişkileri, Yahudi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Rafızi Mezhepler, Dinlerarası İlişkiler, AB’nde ve Avrasya‘da Din Kültür ve Kimlik tartışmaları, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dinler Tarihi alanında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları bulunmaktadır.
Prof. Dr. Celaleddin Çelik

1964 Konya doğumlu olan Celaleddin Çelik, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını Din Sosyolojisi alanında yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Akademik çalışmaları ve yayınlarını şehirleşme, sosyal bilimler metodolojisi, dini gruplar sosyolojisi, sekülerleşme, göç, yabancılaşma, kent kültürü, kültürel çatışma, bütünleşme, ve aile başlıkları altında toplamak mümkün olup, bu alanlarda çok sayıda kitap, makale, bildiri ve etkinlikleri bulunmaktadır. Kitap çalışmaları; Şehirleşme ve Din, İsim Kültürü ve Din, Sosyal Zaman ve Din, Şehir Dindarlığından Kent Dindarlığına isimleriyle yayınlanmıştır. 

Celil Ünal 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitirdi. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bilim dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bu esnada Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2018 yılında mezun oldu. Şu an Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bilim dalında doktora yapmaktadır. İletişim sosyolojisi, göç, kamusal ilişkiler, argümantasyon konularında çalışmaları bulunmaktadır.
Cemalettin Taşcı 1956 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Cemalettin N. Taşcı, İzmir'de büyümüş, Ankara'da okumuştur. Anadolu Üniversitesinde öğretim görevlisi ve bilgi işlem merkezinde analist olarak çalışmıştır. Üniversite bünyesinde Bilgisayar Destekli Eğitim Birimini kuran Cemalettin N. Taşcı, 1994-1999 yılları arasında yoğun olarak, sonrasında ise kısmi zamanlı olarak siyasi danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Taşcı, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.
Prof. Dr. Cengiz Anık

1989’da Ankara Üniversi­tesi Basın Yayın Yüksek Okulunu bitirdi. Yüksek lisansını 1992’de ve doktorasını 1997’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü­sü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında tamamladı. 1992-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesinde görev yapan Anık, halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanıdır.

İletişim Bilimi, İletişim Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Yöntembilim, Halkla İlişkiler ve Endüstriyel İlişkiler alanlarında yayınlanmış 12 adet kitabı ve makaleleri bulunan Anık, kamuoyu araştırmaları yürütmüş, siyasal kampanyalar yönet­miş ve bazı kamu kuruluşlarının kurumsal iletişim etkinlikleri­ni koordine etmiştir. 

Dinara Taldybayeva

2009 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bursunu kazanarak Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında “Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci:

Dinçer Ateş

1976 Yılında Eleşkirt’te doğdu. Edebiyat öğretmenliği ve tiyatro okudu. Yüksek lisansını yaptı. Yozgat Lisesinde edebiyat öğretmenliği,  Samsun Sosyal Bilimler Lisesinde okul müdürlüğü, Iğdır’da il milli eğitim müdürlüğü, Nabi Avcı döneminde Milli Eğitim Bakanlığında daire başkanlıkları, genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığında genel müdürlük gibi görevlerde bulundu. Çok sayıda dergi çıkardı, Dergâh, Yedi İklim, Hece, Yolcu gibi dergilerde yazdı. Öğrencilerinin çalışmalarından birçok kitap hazırladı, alanıyla ilgili kitaplarda yazarlık yaptı, yirmiden fazla makalesi yayınlandı, birçok kültür-sanat ve eğitim projesi hazırladı, yürüttü. 2018 yılında Kuyuya Dönen Yusuf adlı şiir kitabı yayınlandı ve aktif kamu görevinden ayrıldı.

Durdu Güneş

Elbistan/Kahramanmaraş'da doğdu. İlk ve Ortaokul’u Elbistan’da, Sağlık Meslek Lisesini Ankara’da okudu. 1989 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kamuda sağlıkçı, eğitimci, hukukçu, yönetici olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Halen serbest avukat olup aynı zamanda yayın ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

"Aşk Bir yalnızlık Şarkısıdır" isimli bir şiir kitabı, "Hangi Başarıdan Alırdınız"isimli bir kişisel gelişim kitabı, "Ben Hakimim Masum Bey" "Hayvanlığın Alemi Var" "Bitkilerle Sohbet" "Memur Olduğumu Kimseye Söyleme" "Emekli Mehmet Efendi'den Nükteler" "Hayatın İçinden Fıkralar" "Mizah Atölyesi" isimli sekiz adet mizah kitabı bulunmaktadır.

"Neşeli Düşünme Sanatı-Motivasyon" " Zaman Yönetimi" "Öfke Yönetimi" "Sıradışı Düşünme Teknikleri" ve "Mobbingin Hukuksal Boyutu" “Hayata Mizah Katmak” üzerine konferanslar vermektedir.

Eftal Orhan

1970 Kayseri’de doğdu.

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Orhan, “Kadın ve Aile” ve “İlim ve Sanat” Dergilerinde yöneticilik yaptı. Akra Fm, TRT Radyo 1, Polis Radyosu, Türkiye’nin Sesi radyolarında, çeşitli programlar yaptı ve sundu. Uzun yıllardır eğitim danışmanlığı yapan Eftal Orhan, üç çocuk babasıdır.