Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Unvan Hakkında
Altay Ünaltay

A. Altay Ünaltay 1960 senesinde, Konya’da doğdu. İst. Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Dr. Ayhan Pala

24 Ocak 1956 tarihinde İzmir’de doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1981-1984 yılları arasında T. E.

Doç. Dr. Başak Burcu Eke

1975 Üsküdar doğumludur. İlk ve orta öğrenimini  Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Özel Arı Lisesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 1997 yılında  bölüm üçüncüsü derecesi ile  mezun olmuştur.  2000 yılında yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  “Timur Dönemi Mimari Bezeme Olarak Ahşap Kullanımı” isimli yüksek lisans tezi için 1998 yılında Kazakistan ve  Özbekistan’a gitmiştir.  Erciyes Üniversitesi’nde “Batılılaşma Süreci Osmanlı Tezhip Sanatı” isimli doktora tezini 2008 yılında bitirmiştir. Doktora tezi ile ilgili olarak İrlanda Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Doçent ünvanını almıştır. Ankara’da  Bilkent  kavşağı  üzerinde 6000 kişilik Ahmed Hamdi Akseki Cami ve  DITIB Köln Cami’nin  iç mimari projesinin danışmanlığını yürütmüştür.  2015 yılında İsveç Stockholm müzelerinde,  sergileme ve iç mimari düzenlemesi üzerine araştırmalarda bulunmuştur.  Türk kültür ve sanatında kadının konumu ile ilgili çalışmalarına, Reading Seljuk Women’s Role and Identity in Medieval Islam through Art isimli uluslararası bir kitap çerçevesinde devam etmektedir. Toprağın Dili ve Murassa Sanatı isimli  kitabı Dil ve Sistem Vakfı tarafından prestij eser olarak yayınlanmıştır.  Dil ve Sistem Vakfı’nda  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Bayram Bilge Tokel

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu (1979). Profesyonel müzik hayatına 1986’da Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğunda saz sanatçısı olarak başladı. ABD Maryland Üniversitesi Etnomüzikoloji bölümünde ve Gazi Üniversitesinde halk müziği ve bağlama dersleri verdi. Bugüne kadar TRT ve çeşitli özel kanallarda yayınlanan Gönül Dağı, Salkım Söğüt, Bozkırın Nefesleri ve Can Özünden adlı halk müziği programlarını hazırlayıp sundu. TRT’den bir ekiple Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan Bozkırın Tezenesi; Ürgüplü Refik Başaran’ın hayatını anlatan Şen Olasın Ürgüp adlı belgeseller hazırladı. Editörlüğünü yaptığı Orta Anadolu türkü ve bozlak ustaları Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Nida Tüfekçi, Refik Başaran ve Bayram Aracı’nın albümleri Kalan Müzik Arşiv Serisi’nden yayınlandı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında pek çok solo konser ve resitaller verdi. Türkü formunda besteleri ve çok sayıda derlemesi vardır. 2004-2007 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yaptı, 2007’de emekli oldu.

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Bilal Kemikli, Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı, 1998'de doktor, 2002'de doçent ve 2008'de profesörlüğe yükseltildi. Ankara, Yüzüncü Yıl, Süleyman Demirel ve Uludağ Üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapan Prof. Kemikli, DPÜ İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına kurucu dekanı olarak öncülük etti.

Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren yazar, daha evvel İlim ve Sanat Dergisi, İslam, Bizim Dergah, Yeni Dünya, Somuncu Baba, Dergah, Edebiyat Ortamı, Ayvakti ve Yedi İklim gibi dergilerde yazılar yayımladı. Bir süre TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adlı programı hazırlayıp sundu. Bazı TRT Belgesellerinde danışman ve metin yazarı olarak görev yaptı.

Dr. Birol Başkan

1974 yılında Sinop’ta doğdu. İlk okulu Sinop’un Erfelek ilçesinde, orta okulu Rize’de, liseyi İstanbul’da bitirdi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Northwestern Üniversite’si Siyaset Bilimi Bölümünde doktora yaptı. State University of New York’un Fredonia Kampüsü, Katar Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi Katar ve Washington DC kampüslerinde dersler verdi. Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East (Palgrave, 2016) ve From Religious Empires to Secular States (Routledge, 2014) kitaplarının ve bir çok akademik makalenin yazarıdır. Başkan, Ortadoğu’da din-devlet ilişkileri, din-rejim ilişkiler, dini hareketler, dini ideolojiler üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Başkan, ayrıca Washington DC merkezli Middle East Institute için Türkiye’nin dış politikası üzerine yazılar kaleme almaktadır.

Doç. Dr. Bülent Şenay

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra MEB’da kısa süre öğretmenlik yaptı. Doktorasını İngiltere’de Lancaster Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. University College of St.Martin’de 3 sene öğretim görevlisi olarak Islam: Beliefs and Values, Islam in Modern World, Muslim Ethics and Spirituality adlı dersleri verdi. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle Hollanda’da T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Müşaviri olarak görevde bulundu. 2012 Ocak ayından itibaren tekrar Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Dinler Tarihi anabilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Yurtdışında muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Japonya’da Şintoizm, Budizm ve İslam üzerine araştırmalar yaptı. 2012-2018 yılları arasında, AGİT İnanç Özgürlüğü Danışma Kurulu üyeliği ve AGİT İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görevlerinde bulundu. Halen, BUÜ İlahiyat Fakültesi’nde çalışmaktadır. Din-tarih, İslam ve Öteki Dinler, din-siyaset ilişkileri, Yahudi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Rafızi Mezhepler, Dinlerarası İlişkiler, AB’nde ve Avrasya‘da Din Kültür ve Kimlik tartışmaları, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dinler Tarihi alanında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Celaleddin Çelik

1964 Konya doğumlu olan Celaleddin Çelik, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını Din Sosyolojisi alanında yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Akademik çalışmaları ve yayınlarını şehirleşme, sosyal bilimler metodolojisi, dini gruplar sosyolojisi, sekülerleşme, göç, yabancılaşma, kent kültürü, kültürel çatışma, bütünleşme, ve aile başlıkları altında toplamak mümkün olup, bu alanlarda çok sayıda kitap, makale, bildiri ve etkinlikleri bulunmaktadır. Kitap çalışmaları; Şehirleşme ve Din, İsim Kültürü ve Din, Sosyal Zaman ve Din, Şehir Dindarlığından Kent Dindarlığına isimleriyle yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. Cengiz Anık

1989’da Ankara Üniversi­tesi Basın Yayın Yüksek Okulunu bitirdi. Yüksek lisansını 1992’de ve doktorasını 1997’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü­sü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında tamamladı. 1992-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesinde görev yapan Anık, halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanıdır.

İletişim Bilimi, İletişim Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Yöntembilim, Halkla İlişkiler ve Endüstriyel İlişkiler alanlarında yayınlanmış 12 adet kitabı ve makaleleri bulunan Anık, kamuoyu araştırmaları yürütmüş, siyasal kampanyalar yönet­miş ve bazı kamu kuruluşlarının kurumsal iletişim etkinlikleri­ni koordine etmiştir. 

Dinara Taldybayeva

2009 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bursunu kazanarak Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında “Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci: