Ayhan Pala

Dr.

24 Ocak 1956 tarihinde İzmir’de doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1981-1984 yılları arasında T. E. D. Özel Ankara Lisesinde tarih öğretmenliği yaptı. 29
Şubat 1984 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1984 yılında “Burgazî Fütüvvetnamesi” adlı tezi ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1992 yılında “XV ve XVI. Yüzyıllarda Selânik Şehri” adlı tez ile aynı üniversitede doktora öğrenimini tamamladı. 1993 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Kuruluşundan itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda çeşitli görevlerde bulundu; Yüksek Kurum Başkan Müşavirliği yaptı.

Bosna-Hersek Zenitsa İslam Akademisi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu (1996).
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 2004-2006 yıllarında öğretim üyesi olarak çalıştı.
2008-2016 yılları arasında Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu üniversitenin Avrasya Araştırma Merkezi’nin kurulmasında görev yaptı ve 2012-2014 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
Türklük Bilgisi Aylık Neşriyat Haberleri Dergisi’ni kurdu (1998). Bu derginin Genel Yayın Müdürlüğünü yürüttü.
Yeni Türkiye ve Bilig adlı akademik dergilerde Yazı Kurulu üyeliğini yürüttü. Ülkü Pınarı, Divan, Töre, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Türk Yurdu dergilerinde yazıları yayımlandı.
Millî Tarih 6 ve Millî Tarih 7 Ortaokul ders kitaplarını Reşat Genç ve Refik Turan ile birlikte yazdı.
Türk Memleketleri Tarihi (Lezzet Dinaşyeva ile birlikte) kitabı Kazakistan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Yazarın Tüm Yazıları