EKONOMİ

Kamil Güngör kullanıcısının resmi
Kamil Güngör

Faizin Anlamı II

Kapitalizm, sermayenin belli ellerde toplanıp profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve meydana gelecek sinerji etkisi ile üretim artışı ve refah oluşacağı düşüncesine dayanır. Öncelikle buradaki refahın yalnızca üretim artışını ifade ettiğini vurgulamalıyız. Oysa refah doğası gereği soyut bir kavramdır. En azından kapitalizmde bu yön ihmal edilmektedir. Buna rağmen kapitalizmin öngörülen sonucu verdiği söylenebilir.

Kamil Güngör kullanıcısının resmi
Kamil Güngör

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri

İslam ekonomisi sadece “nasıl” sorusuna değil, “niçin” sorusuna da cevap arar. Nasıl’ı tesbit etmek önemlidir. Ekonomi bilimi bu soruya cevap vererek muhakeme gücünü ortaya koyar. Örneğin tüketici davranışı nasıldır, ya da piyasanın yönü nasıl hareket eder gibi. Ancak geleneksel ekonomi niçin sorusuna ihtiyaç duymaz. Niçin sorusu olayın ahlaki tarafı ile ilgilidir. İslam ekonomisinde ise ahlaki esaslara uygunluk olmazsa olmazdır.

Murat Yülek kullanıcısının resmi
Murat Yülek

Tam Bağımsızlık Kavramı Üzerine bir Deneme

Tam bağımsızlık nedir? Çoğu, ‘bağımsızlık’ kelimesinden ‘siyasi’ bağımsızlığı anlar. Bir ülkenin bağımsız sayılabilmesi için ‘siyasi’ bağımsızlığı yeterli midir?  Değilse; hangi alanlarda bağımsız ise o ülkeyi ‘tam bağımsız’ sayabiliriz? Ya da, diğer alanlarda bağımsız olmayan bir ülke ‘siyasi’ açıdan tam bağımsız olabilir mi?