İLAHİYAT

Mushaf Araştırmalarında Oryantalistler ve Biz

23 Mart 2020
1972’de Yemen'in Sana şehrindeki el-Camiü’l-Kebîr'in tamiratı sırasında en eski Kur’an yazmalarından bir kısmı bulunmuştu. Bunları inceleyecek doğru dürüst bir uzmanımız yoktu, hala daha böyle bir bilen yetiştiremedik. Sonraki yıllarda aynı caminin çatısında yine çok eski Kur’an yazmaları bulundu. Müslüman bir uzman bulunamayınca Alman Oryantalistlerden oluşan bir heyet Sana yazmalarını inceledi. Halen mushaf araştırmalarında en ciddi çalışmaları yine Almanlar yürütmektedirler. Corpus Coranicum projesi bunlardan birisidir. Bunun dışında benzer projeler İngiltere, Fransa, İspanya’da yürütülmektedir.