İsmail Çalışkan

Prof. Dr.
Erzurum’da doğdu (1965). Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1989). 1990-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştı. 1992’de yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi’nde asistan oldu, 2013 yılına kadar bu fakültede görev yaptı. 1998’de tefsir doktoru oldu. 2009-2011 yıllarında Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde bulundu. 2013-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesi’nde bulundu. Mart 2018 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tefsir alanında makaleler yayınladı. Yayınlanmış kitapları: Kur’an’da Din Kavramı; Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci; Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı Adlı Eseri’nin Tahlil ve Tenkidi; Tapsir Tarihı (Kazakça); Tapsir Edistemesi (Kazakça); 100 Emir 100 Sünnet 100 Edep (Türkçe-Kazakça-Rusça); Tefsir Usûlü, Hasan Basri Çantay.