LÜBNAN NOTLARI

Yeni Ortadoğu Projesinde Lübnan’ın Yeri Ne?

21 Mart 2016

Osmanlı imparatorluğunun dağılmasıyla, Ortadoğu’da birçok devlet doğmuş, ancak bunlar arasında bulunan Lübnan Cumhuriyeti çok özel ve diğerlerine hiç benzemeyen bir memleket olarak ortaya çıkmıştır. Küçük coğrafyası içinde fazlasıyla mezhep din ve ırk barındıran bu topraklar, kısa bir süre içinde başkenti Beyrut “Ortadoğunun Parisi” ünvanını kazanmış ve Arap âlemi içerisinde adeta parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Ülke, parlamenter rejimi ve her altı yılda bir kez milletvekilleri tarafından seçilen Hırıstiyan Cumhurbaşkanı ile Arap dünyasında hemen hemen tek demokratik rejim örneği idi. Renkli ve bir mozaik özelliği gösteren toplumu, mutedil iklimi, serbest yaşam tarzı, yemyeşil dağları ve ter temiz deniz kıyısı ile sadece Arapları değil, Avrupa’nın değişik yerlerinden turistleri de çekmeyi başarabilen bir yerdi.