Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
Prof. Dr. Hasan Boynukara

1955 Adıyaman doğumlu. İlkokul,ortaokul ve liseyi Adıyaman’da  bitirdi.

Hüseyin Koç

Sivas İmam-Hatip Lisesi ve Erzurum İlahiyat Fakültesi mezunudur. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas eğitimi aldı.Diyanet İşleri Başkanlığı

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğretimini Sivas, Orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne Dinler Tarihi araştırma görevlisi olarak katıldı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığı Mitsel Bilgi ve Öğretimi başlıklı teziyle yüksek lisansını (1995), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığı Gelenekselci Yaklaşımlar ve Dinsel Gerçekliğin Doğası başlıklı teziyle de doktorasını (2002) verdi. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen kadrosu Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda olan Hüseyin Yılmaz evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hüseyin Yorulmaz

1961 Maraş doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1985). Mezuniyetinden sonra Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 2012 yılına kadar burada öğretim üyesi olarak çalıştı. 2000-2003 tarihleri arasında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu başkanlığında bulundu. 2007 yılından bu yana Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yazı deneyimine ilkin Yeni Devir ve Millli Gazete’nin kültür-sanat sayfalarında başlayan Hüseyin Yorulmaz’ın bugüne kadar Mavera, Kayıtlar, Yönelişler, İlim ve Sanat, Dergâh, Yedi İklim, Dil ve Edebiyat, Edebiyat Ortamı gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Yorulmaz son yıllarda Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca, Bir Neslin Ağabeyi Erdem Bayazıt, Bir Neslin Üstadı Necip Fazıl, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç gibi biyografik çalışmalara imza attı.

H.Yıldırım Ağanoğlu

1968 yılında İstanbul-Fatih'te doğdu. Babası Sancak bölgesinin Prijepolje, annesi ise Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğmuştur. İstanbul Ünv. Ed. Fak.

İbrahim Kiras

İbrahim Kiras, (d. 1968, İstanbul) şair, yazar, gazeteci. 1990'da Geniş Zamanlar dergisini kurdu, yönetti. 1992'de Ahmethan Yılmaz'la birlikte, "İkişiir" dergisini çıkardı. Ebubekir Kurban'la birlikte, 1993'de Şehir Yayınları'nı kurdu, yönetti. 1987-1993 arasında Argos, İkindiyazıları, Albatros, Düşler, Dergâh, Defter dergilerinde de şiir yayımlayan İbrahim Kiras’ın şiir kitabı Gerçek Hayat 1994'de İz Yayıncılık'tan çıktı.

1994'den itibaren haftalık ve aylık İzlenim dergileri ile Yeni Şafak gazetesinde yayınlamaya başladığı güncel politik yorumlarını son yıllarda Gerçek Hayat dergisinde, ardından Star ve Vatan gazetelerinde sürdürdü.

Dr. İbrahim Nacak

1987 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya'da tamamladı. Lisans (2008) ve yüksek lisans eğitimini (2011) Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Doktorasını (2016) kent sosyolojisi alanında yaptı. Modern kent toplumu, merkez-taşra ayrımı, Türkiye’de aydın problemi temel çalışma alanlarıdır. Çalışmaları Muhafazakâr Düşünce, Sosyoloji Divanı, Mahalle Mektebi, Tezkire dergilerinde ve akademik platformlarda yayımlanmıştır. 2013-2016 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi, 2016-2018 yılları arasında KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans düzeyinde temel sosyoloji dersleri vermeye devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Ramazani

​İbrahim Ramazani 1985 yılında İran’ın Batı Azerbaycan vilayetinin Şot kentinde doğdu. Şot’da geçen İlk, Orta ve Lise eğitiminin ardından, 2003’te başladığı Lisans öğrenimini Sosyoloji Bölümünde 2007’de Tebriz Devlet Üniversitesinde, 2011’de başladığı Yüksek Lisans öğrenimini ise 2013’te Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2017 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorası hala devam etmektedir. İran’ın toplumsal ve siyasal yapısı ve İran’da etnik gruplar üzerinde çeşitli araştırmaları bulunan Ramazani bir kitap (İran’da Türk Milliyetçiliğ Duruşu – Traxtor İsyanı) yazarı ve iki kitap (Son Din, Emsalsiz Örnek Şahsiyet) çevirmenidir.

İhsan Ahmet Kâhya

1962 yılında İskeçe’nin en büyük köylerden biri olan Paşevik’de. İlkokulu bu köyde okudu. Ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da bitirdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Selânik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, İskeçe’ de 1992 yılından itibaren aktif bir şekilde  avukatlık yapmakta. Bidayet mahkemeleri avukatlığı mertebesinden sırasıyla İstinaf Mahkemeleri avukatlığı ve 2000 yılından itibaren Yüksek Yargı avukatı olarak hukuki hizmete devam etmekte. Bu süreçte, Batı Trakya Türk Azınlığını ilgilendiren çok çeşitli milli bazı davaları yürüttü. Yunanistan’da ikinci derece yerel yönetim il meclis üyeliği görevinde bulundu. Türkçe ve Yunanca dilleri yanı sıra Almanca, Arapça bilmektedir.

Prof. Dr. İsmail Çalışkan

Erzurum’da doğdu (1965). Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1989). 1990-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştı. 1992’de yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi’nde asistan oldu, 2013 yılına kadar bu fakültede görev yaptı. 1998’de tefsir doktoru oldu. 2009-2011 yıllarında Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde bulundu. 2013-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesi’nde bulundu. Mart 2018 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tefsir alanında makaleler yayınladı. Yayınlanmış kitapları: Kur’an’da Din Kavramı; Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci; Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı Adlı Eseri’nin Tahlil ve Tenkidi; Tapsir Tarihı (Kazakça); Tapsir Edistemesi (Kazakça); 100 Emir 100 Sünnet 100 Edep (Türkçe-Kazakça-Rusça); Tefsir Usûlü, Hasan Basri Çantay.