Hasan Bacanlı

Prof.Dr.

1961 yılında Nikfer’de (Tavas, Denizli) doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde 1982 yılında lisans, 1984 yılında yüksek lisans , 1990 yılında doktora eğitimini tamamladı. Selçuk, Gazi, Yıldız Teknik, Biruni ve Üsküdar Üniversitelerinde çalıştı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 1994’e Ohio State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi, 2003-2004 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kurulunda Kurul üyesi olarak bulundu. Çeşitli yayınevlerinde yayın danışmanlığı, Yeşilay’da bilim kurulu başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Eğitim Psikolojisi, Duyuşsal Davranış Eğitimi, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı gibi akademik kitaplarının yanı sıra Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi, İnsan Başkasıyla İnsan Olur, Özür ve Af gibi kitaplarının yanı sıra Küçük Prensin Peşinde adında bir romanı ve Tarihselcilik ve Gelenek (Abdullah Laroui) çevirisi yayınlandı. Türk Yurdu, 2023, Türkiye Günlüğü, Psycho-academy Magazine, Sosyo-Kültürel Yaklaşım, Milli Kültür gibi çeşitli dergilerde yazılar ve çeviriler yayınladı.  Eğitim, toplum, kültür ve kişilik konularında yazılar yazıyor.

Yazarın Tüm Yazıları