F.Beylü Dikeçligil

Prof.Dr.

1949, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlıdır.  1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Asistan olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven  danışmanlığında “Yaşama Tarzı ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki” konulu doktora tezini 1979 yılında tamamladı. 1980 yılında ABD Pittsburgh Üniversite’sinde doktora sonrası çalışma yaptı. 1982-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görev yaptı. 1985 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. 1990-1993 yıllarında TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda  kurucu Araştırma Dairesi Başkanlığı yaptı. 1997-1998  öğretim yılında Ahmet Yesevi Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak Kazakistan’da bulundu.  2005-2014 yıllarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurucu Başkanlığı yaptı. Son bir yıldan beri  ‘Türk göçmenlerde çekirdek aile ağı’ konulu sosyolojik-etnografik bir araştırma için Stockholm’de bulunmaktadır.

Sosyal bilimlerde metodoloji, kültür, aile ve kadın sorunları alanlarında çeşitli makaleleri ve ayrıca  dört saha araştırması bulunmaktadır.  İlgi alanları arasında; değişen sosyal bilim paradigması,  bütünleyici sosyoloji, metodoloji-epistemoloji-ontoloji bağıntısı, araştırma teknikleri, araştırma tasarımı ve projelendirme, modernleşme, kadın sorunları ve aile konuları  olan Dikeçligil fotoğrafçılık ile yakından ilgilenmektedir.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları