Murat Yülek

Prof. Dr.

1968 yılında Ankara’da doğan Murat YÜLEK, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği lisans derecesi almıştır. Yale ve Boston Üniversitelerinden işletme yüksek lisans derecelerine, Bilkent Üniversitesi'nden de iktisat dalında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ortağı olan Murat YÜLEK, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Politikaları Ana Bilim Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Daha önce çeşitli finans ve finans dışı şirketlerde genel müdür, yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Murat YÜLEK, İslam Kalkınma Bankası’nda proje değerlendirme uzmanı (1998-2001), IMF’de iktisatçı (2001-2004) olarak çalışmış, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kurumlarda danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapan Murat YÜLEK eş zamanlı olarak Üniversite Senato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

Murat YÜLEK yurt içi ve dışı görevleri sırasında çeşitli gelişmekte olan ülkelerde (Arnavutluk, Malezya, İran, Bahreyn, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Mozambik, Benin, Senegal, Swaziland gibi) ekonomik kalkınma ve finans alanlarında proje ve program sorumlulukları alan YÜLEK, değişik ülkelerde bir çok fizibilite çalışması, etki analizi, makroekonomik ve sektörel raporların ve proje dökümanlarının hazırlanmasında uzmanlık veya yöneticilik yapmıştır. Murat YÜLEK uluslararası toplantı ve kurumlarda davetli konuşmacı, moderatör ya da misafir araştırmacı olarak yer almıştır (Global Economic Symposium, COMCEC, Yale University, Duke University, Economic Cooperation Organization, Dubai Economic Council, CFO Forum-Vienna, Khazanah Megatrends Forum, China Institute for International Relations, Korea Institute for International Economic Policy, Ewha Women’s University, APU Ritsumeikan University, The Economist Round Tables, Wirtshaftsrat, G8 Deauville Partnership Investment Forum gibi).

Georgetown Üniversitesi’nde ders veren, Yale ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim asistanı olarak görev yapan Murat YÜLEK aynı dönemde, Yale Üniversitesi Nobel ödüllü iktisat profesörü Robert Shiller’in Oxford University Press tarafından yayınlanan Macromarkets adlı kitap çalışmasında araştırma asistan olarak çalışmıştır. Murat YÜLEK, 1989 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu’nda intern olarak görev yapmıştır.

Makroiktisat, finans, finansal ve iktisadi kalkınma konularında yurt içi ve dışında çok sayıda eseri bulunan Murat YÜLEK, son yıllarda sanayi politikaları, kamu satın alma politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkileri, bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları üzerinde çalışmaktadır. Murat YÜLEK’in bu konularda dünyanın önde gelen bilimsel yayıncılarından Springer (New York) tarafından iki ayrı kitabı da dâhil olmak üzere toplam altı adet kitabı yayınlanmıştır. Yine aynı konularda,

Katar Devleti ve Birleşmiş Milletler Örgütlerinden UNOPS tarafından hazırlanan politika metinlerine katkısı istenen Murat YÜLEK, bir çok akademik dergi ve konferanslarda bilim kurulu üyeliği, organizasyon komitesi üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. YASED, Milliyet, MÜSİAD, H.Ü.
Girişimcilik Ödüllerine sahip olan Prof. Dr. Murat YÜLEK 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Tüm Yazıları