Nurettin Demir

Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim üyesi. Mainz Üniversitesinde Türkoloji alanında doktora yaptı. Szeged Üniversitesi (Macaristan), Leipzig Üniversitesi (Almanya), Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) ve Başkent Üniversitesinde çalıştı. Çin, İsveç ve Kazakistan’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kıbrıs, Ankara ve Batı Moğolistan ve Çuvaşistan’da dil dokümantasyonu amaçlı alan araştırmalarında bulundu. Yayınlarından bazıları şöyledir: Postverbien im Türkeitürkischen, Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, Türk Dili El Kitabı (Emine Yılmaz ile), Kısas-ı Enbiya (Emine Yılmaz ve Murat Küçük ile], Türkçe Ses Bilgisi (Emine Yılmaz ile). [Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili El Kitabı.

Yazarın Tüm Yazıları