Yüksel Kanar

1953 Elbistan/K.Maraş doğumlu. İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Aynı bölümden yüksek lisans diploması aldı. Çağımızın Batıl İnançları, İbadet, Batı’nın Doğusu ve Abbasi Devrimi, Bağdat ve Beytü’l-Hikme, İktidar ve Adalet, Felsefe Disiplinleri (basılmamış) Eminönü Camileri (komisyon), Kendini Yazan Ağaç (komisyon) gibi telif eserleri bulunuyor. Ansiklopedi maddeleri ve Diriliş, Yönelişler ve Yedi İklim gibi çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Değişik sempozyumlarda bildiriler sundu. Karl Vorlander’in Felsefe Tarihi, Ahmet İzzet Paşa’nın iki ciltlik hatıraları Feryadım, M. Şemseddin Günaltay’ın İslâm’da Tarih ve Müverrihler, Cami Baykurt’un Trablusgarb’tan Sahra-yı Kebir’e Doğru, Henri Nivet’in Balkan Haçlı Seferi ve Türklerin Felaketi, Ferit Kam’ın Vahdet-i Vücud ve Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, T. W. Arnold’un İslâm’ın Yayılış Tarihi gibi Osmanlı Türkçesinde yayınlanmış birçok metni günümüz Türkçesine aktardı. 

Yazarın Tüm Yazıları

Başlık Yazıldığı tarih
Mevlana, Akif Ve Okumakta Tekâsül 25 Aralık 2019