Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
Gencer Şeker İstanbul/Üsküdar’da doğdu. İletişim Fakültesi mezunu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgilenmekte; televizyonda ve sosyal medyada dış basın ile ilgili programlar yapmaktadır.
Gerta Zaimi

Tiran Yabancı Diller Fakültesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu.

Prof. Dr. Hakan Poyraz

1962 Ordu doğumlu. Lisans ve Yüksek Lisansı İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Doktorayı Ankara Üniversitesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitelerinde çalıştı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesidir. Hakan Poyraz’ın Dil ve Ahlak (Vadi, 1996) Hacivatın Hüznü (Vadi, 2002-Değişim 2013) Zehirli Bir Şey (2003), Adayazılar(Değişim 2010), Ahlak Felsefesi Yazıları (Dergah 2016) adlı kitapları; ve bilimsel makalelerinin yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde mizahi yazıları, denemeleri ve karikatürleri yayınlanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Hasan Bacanlı 1961 yılında Nikfer’de (Tavas, Denizli) doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde 1982 yılında lisans, 1984 yılında yüksek lisans , 1990 yılında doktora eğitimini tamamladı. Selçuk, Gazi, Yıldız Teknik, Biruni ve Üsküdar Üniversitelerinde çalıştı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 1994’e Ohio State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi, 2003-2004 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kuru-lunda Kurul üyesi olarak bulundu. Çeşitli yayınevlerinde yayın danışmanlığı, Yeşilay’da bilim kurulu başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Eğitim Psikolojisi, Duyuşsal Davranış Eğitimi, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı gibi akademik kitaplarının yanı sıra Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi, İnsan Başkasıyla İnsan Olur, Özür ve Af gibi kitaplarının yanı sıra Kü-çük Prensin Peşinde adında bir romanı ve Tarihselcilik ve Gelenek (Abdullah Laroui) çevirisi yayın-landı. Türk Yurdu, 2023, Türkiye Günlüğü, Psycho-academy Magazine, Sosyo-Kültürel Yaklaşım, Milli Kültür gibi çeşitli dergilerde yazılar ve çeviriler yayınladı. Eğitim, toplum, kültür ve kişilik konularında yazılar yazıyor.
Prof. Dr. Hasan Boynukara

1955 Adıyaman doğumlu.

Hatice Bildirici 1973’te Çankırı’da doğdu. Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesinin ardından, Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden mezun oldu. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. 1996-2007 yıllarında Ankara ve İzmir’de edebiyat öğretmenliği yaptı. 2007 yılından bu yana Ankara’da MEB merkez teşkilatında ve Anayasa Mahkemesinde test maddesi yazarı, dil uzmanı, metin yazarı ve editör olarak görev yaptı. Hâlen MEB merkez teşkilatında memuriyetini ve Hece Yayınlarında editörlüğünü sürdüren Hatice Bildirici’nin edebiyat teorisi yazıları ve denemelerinin yanında öykü, roman ve sinema eleştirileri, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Yazılarını Hece, Heceöykü, Kurgan, Türk Dili, YA DA, Kitap-lık, Kayıp Kayıt gibi dergilerde yayımladı. Evli ve üç çocuk annesidir. 
Hüseyin Koç

Sivas İmam-Hatip Lisesi ve Erzurum İlahiyat Fakültesi mezunudur. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas eğitimi aldı.Diyanet İşleri Başkanlığı

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğretimini Sivas, Orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne Dinler Tarihi araştırma görevlisi olarak katıldı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığı Mitsel Bilgi ve Öğretimi başlıklı teziyle yüksek lisansını (1995), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığı Gelenekselci Yaklaşımlar ve Dinsel Gerçekliğin Doğası başlıklı teziyle de doktorasını (2002) verdi. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen kadrosu Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda olan Hüseyin Yılmaz evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hüseyin Yorulmaz

1961 Maraş doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1985). Mezuniyetinden sonra Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 2012 yılına kadar burada öğretim üyesi olarak çalıştı. 2000-2003 tarihleri arasında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu başkanlığında bulundu. 2007 yılından bu yana Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yazı deneyimine ilkin Yeni Devir ve Millli Gazete’nin kültür-sanat sayfalarında başlayan Hüseyin Yorulmaz’ın bugüne kadar Mavera, Kayıtlar, Yönelişler, İlim ve Sanat, Dergâh, Yedi İklim, Dil ve Edebiyat, Edebiyat Ortamı gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Yorulmaz son yıllarda Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca, Bir Neslin Ağabeyi Erdem Bayazıt, Bir Neslin Üstadı Necip Fazıl, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç gibi biyografik çalışmalara imza attı.

Hüsrev Emin Hüsrev Emin, 1980 yılında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te doğdu. 1999 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni tamamladı. Lisans eğitimini Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Kalkandelen Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Sivil toplum, kültür, eğitim, diplomasi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanıdır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.