LİBYA NOTLARI

Libya Paradoksu

12 Ocak 2020

Hafter’i destekleyen ülkelerin hiç birisi Müslüman Kardeşler örgütüne sıcak bakmamaktadır. Onun için ilk adımın Rusya ile birlikte atılarak taraflar arasında ateşkesin sağlanmasına gidilmesi önemlidir. Arkasından Milli Vifak Hükümeti’nin başı olan El-Serraç ile Tobruk Meclisi’nin temsilcisi olan Hafter’i bir masada oturtup anlaşmalarını sağlamak en selim yol gibi görünüyor. Yoksa çatışmalar devam ederse ya Hafter güçleri Tripoli’yi ele geçirir ya da Libya, Suriye’deki şekli alarak, uluslararası güçlerin arenası haline gelir. Bu durumda da Mısır avantajlı konuma geçebilir. Çünkü Mısır’ın silahlı güçleri, Türkiye’den üstün olmamakla beraber, bölgenin en kalabalık silahlı kuvvetlerine sahip ve yıpranmamış bir ordudur.

Türkiye – Libya İlişkilerinin Tarihî Derinliği

09 Ocak 2020

Osmanlılar için Trablusgarp Ocağı’nın da içinde yer aldığı Mağrip ocakları gelir kaynağı olmaktan çok devletin ve İslam dünyasının savunmasında ileri karakol olarak görülüyordu. Deniz akıncılığı ve korsanlık Akdeniz’deki seyrüseferi kontrol altında tutmaya yarıyordu. Yerli halkın denizciliğe ve savaşçılığa meylinin bulunmaması ve örgütlenmeye müsait olmaması sebebiyle gerekli kadrolar 3 yılda bir Anadolu’dan devşiriliyordu.