AFRİKA NOTLARI

Kendine Ötekileşen Afrika

05 Kasım 2020
İnsani duygularımız tatmin etmek için Afrikalı insana bakıp acıyarak bir sadaka göndermek o insanlara yapılmış bir iyilik değildir. Afrikalının kendi aklına, malına ve değerlerine sahip çıkmasını öğretmemiz lazım. Somali’nin 1970’lerde ihraç ettiği muzdan elde ettiği gelir, o dönem neredeyse Türkiye’nin bütün ihracat kalemlerine denk geliyordu. Afrika’ya açlar ve yoksullar kıtası muamelesi yapmak onu sömürenlerin ekmeğine yağ sürmekten öteye gitmeyecektir.