DÜŞÜNCE

Osmanlının Bir Kültür Politikası Var mıydı?

10 Nisan 2020
Çaldıran Savaşı sonrasında Tebriz ve çevresinden getirdiği çok sayıda sanatçı ile Doğu ve Batı kültürleri arasında yeniden bir sentez oluşturmuş ve böylece doğu Türk-İslam kültüründe teşekkül eden birikimle Osmanlı kültürünü son bir kez güçlendirmiştir. Kuşkusuz, Kanuni Sultan Süleyman döneminde siyasi alanda olduğu gibi kültürel alanda da elde edilen parlak başarılar İstanbul’un fethi sonrasından itibaren yatırım yapılmaya başlanan kültürel birikimin muhteşem patlamasıdır. Kuşkusuz, Kanuni Sultan Süleyman atalarından devraldığı birikimi en üst düzeyde teşvik ederek bunun gelişmesine zemin hazırlamış ama başka alanlar gibi asıl daha önceki birikimlerin bir anlamda  değerlendiricisi olmuştur.

Vehbi̇ Başer: Mi̇nnet Etmeden Yaşayan Ve Eyvallahsız Göçen “Semi̇ti̇k Çığlık”

20 Nisan 2024
Vehbi Başer, sağlığında hak ettiği itibarı bir türlü verilmemiş, kadri kıymeti bilinmemiş namuslu bir kalemdi. Küçük büyük çıkarlara eğilmedi ve asil duruşunu bozmadı. Muhafazakar ve İslamcı camia, dernek, vakıf, medya, aydın, akademisyen, üniversite ve siyasi oluşumlar üzerinde büyük etkisine rağmen hep vefasızlık görmüş ve sadakatsizlik yaşamış çelebi derviş kalenderi bir asil duruşa sahip entelektüeldi. Vehbi Başer demek, kendi ifadesiyle tutkulu ve arzu dolu insan demekti. Vehbi Başer demek çıkarsız, ivazsız, hesapsız ve kitapsız ilişki biçimlerine girmek demekti. Vehbi Başer demek, bireyi toplumsalın karmaşık ilişkileri ağı içinde anlama ve yorumlama yeteneği demekti.

Kibele’nin Evlatlarında Anadolu’nun Ruhu

18 Nisan 2024
Anlatmaya çalıştığım şey yeni bir düzenin tesis edilmesi değil, hali hazırda yaşadıklarımızın cesurca ifade edilmesidir. İkiyüzlü bir yaşanmışlığın korkusuzca ifşası sadece hamaset sahiplerini ve düzenbazları üzer.

Uluslararası Ticaret Hukuku’nu Tatlandıran Tuz

06 Nisan 2024
Gece boyunca, Gandhi izleyicilerini Arap Denizi'nin kıyıyı döven, ılık dalgalarının karşısında dua etmeye çağırmıştı. Sabahın ilk ışıklarında, arınma töreni için birkaç kişiyle birlikte suya girdi. Sonra çarpık ince bacaklarıyla kumsalın başka bir tarafına gitti. Burada ayağının altında güneşin buharlaştırdığı kalın bir tuz tabakası çatırdıyordu.