Recep Duymaz

Prof. Dr.

Recep Duymaz Gönen’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı.  1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde Türk Dili Okutmanı oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı. Hazırladığı “Celâl Nuri İleri ve Atî Gazetesi” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1991 yılında doktor unvanını aldı. 1992 tarihinden itibaren Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Recep DUYMAZ, Kadın Araştırmaları, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yeni Sanat, Yönelişler, Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Hece, Dergâh, Türk Kültürü ve Türk Dili dergilerinde yazılar, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ile İslâm Ansiklopedisi’nde maddeler yazdı. Alanında çok sayıda kitabı bulunmaktadır.