Ali Şafak Balı

Prof. Dr.

1964 Boyabat doğumlu. 1986’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. 1987’de aynı yerde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başladı. 1989’da burada yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991’de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti. 1993-1998 yılları arasında İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde Siyaset Felsefesi konusunda bilimsel araştırma ve çalışmalar yaptı. 2001’de Selçuk Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. O yıl, aynı Üniversite’nin Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında ise profesör olarak atandı. 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kurucu dekanlığı görevini kabul etti. 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak geçiş yaptı. 2018 yılı başlarında, (akademik) sistemin iyileşeceğine dair umudunu tümüyle yitirdiği için, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Lisans ve lisansüstü düzeyde, "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi", “Hukuk Başlangıcı”, “Hukuk Metodolojisi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset  Felsefesi” ve “Hukuk Politikası” gibi dersler anlattı. Yayınlanmış bazı akademik çalışmaları mevcuttur. Ayrıca, sosyal medya ve e-dergilerde gündeme dair kısa yorum ve değerlendirmeler yapmaktadır.

Yazarın Tüm Yazıları