ALMANYA NOTLARI

Merkel Almanya’yı Küresel Güçler Ligine Taşıyabilecek mi?

18 Ekim 2016

İngiltere’nin AB’ den ayrılma kararı şüphesiz Almanya’nın gündemini de sarsmıştır.Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz ve son olarak mülteci akımı konusunda AB’nin Balkanlardaki ufak üyelerinden gelen çatlak sesler, AB’ye ömür biçilen makalelere ve tartışmalara da konu olmuştur.Merkel AB’yi bir arada tutabilecek mi? tartışmalarının alevlendiği bir anda İngiltere’nin ayrılma kararı tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır.Böylece Merkel ve Almanya’nın Avrupa’daki önemi ve sorumlulukları daha da artmış oluyor.Nitekim  Birliğin ekonomik finansörlerinden olan İngiltere’nin payına düşen miktarın, özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkeler tarafından karşılanması gerekiyor.

Almanya Federal Meclisi‘nde Kabul Edilen “Soykırım” Yasası Neyi Amaçlıyor ?

03 Haziran 2016

Kanaatimce de Türkiye ve Almanya’ nın yakın işbirliğini hazmedemeyenler Ermeni tasarısı konusunda Merkel’ i tuzağa düşürmüşlerdir. Merkel’ in gerek mülteci konusunda gerekse Avrupa’ nın küresel ve jeostratejik ağırlık kazanmasında güçlü bir Türkiye’ ye ihtiyacı kaçınılmazdır. Herhangi bir yaptırım niteliği taşımayan sözkonusu tasarı okul kitaplarında ilerleyen süreçte konunun tarihi gerçekler dışında yansıtılması hususunda kullanılmak istenebilir. Nitekim bu konuda daha önce Brandenburg Eyaletinde okul kitaplarına tek yönlü yansıtılan Ermeni konusu daha sonra şikayetler sebebiyle tekrar kaldırılmıştır. Ermeni tasarısı konusu Türkiye’ nin katkılarıyla hızla çözülen Avrupa’nın sorunlarını yavaşlatacak bir boyuta itebilir. Zararın neresinden dönülürse kardır mukabilinden Merkel bu vahim hatayı telafi etmelidir. 

Türkiye-AB Zirvesinin Almanya’ya Yansımaları

27 Mart 2016

Önemli isimleri aşırı sağ oluşum Pegida menşeli olan AFD’ nin mazisi henüz 3 yıla dayanmasına rağmen, ilk seçimlerinde baraj sorunu yaşamadan meclise kolayca girebilmesinde, Müslüman mülteciler üzerinden islamofobi ve korku siyaseti yürütmeleri ana rolü oynamıştır. Ayrıca Türkiye’ nin AB ile müzakerelerini  tekrar başlatması hususu da Alman siyasetini büyük ölçüde etkilemiştir. ARD ve ZDF gibi devlet kanallarındaki en önemli siyaset tartışma proğramlarındaki moderatörlerin  (Frank Plasberg,Maybrit İllner ve Anne Will) Türkiye’ nin mülteci sorununa katkılarını, Merkel’ i destekler mahiyette olmasa dahi tarafsızca sundukları söylenemez. Moderatörlük deneyimi olan biri olarak, yukarda belirtilen proğramlarda Türkiye’nin önemini ve mülteciler sorunundaki katkılarını dile getirmek isteyen konuklara ustaca engel olunduğuna da süreç boyunca tanıklık ettik.

Göç Sürecinde Türkiye Avrupa İçin Kilit Ülke

20 Şubat 2016

Avrupalı dostlarımız geç de olsa Rusya’ nın gerçek niyetlerinden birinin de Suriye’ deki göçü teşvik ederek AB’yi zorda bırakmak istemesini anlamışlardır. Sorunun sürmesi Almanya ve AB’yi daha derin çıkmazlara sürükleyecektir. Bunu idrak etmek için kahin olmak gerekmez. Avrupa’nın istikrarı ve birliğini muhafaza edebilmesi Türkiye’nin istikrarına bağlıdır. Önümüzdeki sürecte Türkiye ve AB’nin kendi aralarında mekik dokuduğu, Rusya ve ABD’ye rağmen de çözüm üretebildiklerinin miladı olacaktır. Avrupa Birliği ancak güçlü bir Türkiye ile küresel ve etkin bir güç haline gelebilir. Türkiye’nin kendi istikballeri için kilit ülke olduğunu Merkel kabul etmiş gibi görünüyor.

Almanya‘ da Güvenlik ve Mülteciler Sorunu Nasıl Çözülecek ?

22 Ocak 2016

Ortadoğu‘ daki savaş ve beraberindeki insanlık trajedisi tüm Avrupayı olduğu gibi Almanya‘ yı da derinden sarsmaya devam ediyor. Savaştan kaçan insanların Avrupa kapısını zorlamasıyla beraber, en çok mültecilerin giriş yaptığı Almanya‘ da gündemin ana konusu güvenlik ve mülteciler sorunu olmuştur. Mülteci akımı devam ederken Paris, Ankara ve İstanbul‘ da meydana gelen terör saldırıları mülteci sorunuyla beraber güvenlik endişesini de gündeme taşımıştır.

Paris’deki Terör Saldırılarının Almanya´ya Yansımaları

26 Kasım 2015

Avrupa, mülteci sorunlarını tartışırken Paris saldırılarıyla tamamen sarsılmış durumda. Charlie Hebdo saldırısının şokunu tam atlatmadan ikinci bir saldırının gerçekleştiği Fransa´da olduğu gibi bu saldırı, Alman kamuoyunu da emniyet açısından endişeye itmiştir. Nitekim Alman medyasında “benzer saldırılar kendi ülkelerinde de meydana gelebilir mi?”, “emniyet birimleri bu konuda ne kadar donanımlıdır?” gibi tartışmalar ağırlık kazanmıştır.

Fransa´nın özellikle Kuzey Afrika ülkelerindeki sömürgecilikten kalma bozuk sicili ve ülkede yasayan mağriplerin sosyal sorunları da bu ülkenin yumuşak karnını oluşturmaktadır.