Seren Yıldız Öztürk

1971 yılında doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Toplumsal sorunlara özel ilgisi nedeniyle “çocuk hakları odaklı” sivil toplum örgütleri ile kadın sivil toplum örgütlerinde emek vermiştir. Cinsel istismar mağduru çok sayıda çocuğun ve ısrarlı takip edilen şiddet mağduru kadınların gönüllü avukatlığını üstlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı, çocuk yaşta evlilikler, velayet hakkının kötüye kullanılmasından doğan ebeveyne yabancılaşma sendromu, kişisel ilişki kurulmasında çocukların icra marifetiyle teslimi, çocuk işçiliği, şiddet mağduru kadınlar, kadınların medeni hakları, aile içi şiddet üzerine çalışmıştır. Bu konularda makaleler yazmış, çok sayıda eğitim vermiş, konferans ve sempozyumlara konuşmacı olarak katılmıştır.