İSLAMCILIK

İslamcılık Başarılı Oldu-Kitleleri Cumhuriyete Kazandırdı

02 Haziran 2020
Bununla kısa İslamcılık incelememizin sonuna geliyoruz. İslamcılık Türkiye dışında felaketlere ve yıkımlara sebep olup başarısızlıkla sonuçlanırken, Türkiye'de başarılı oldu ve geniş kitleleri cumhuriyet ideallerine kazandırdı. Her iki sonuçla da İslamcılık tarihi rolünü tamamlamış oldu ve dünya sahnesinden çekiliyor. Bugün kendini İslamcı kabul edenlerin bir kısmı bu durumu fark etmemiş olabilir. Ama bir hareket fikir planında devrini doldurmuş ve rolünü tamamlamış ise pratikte de bir müddet sonra aşılacak, sona erecektir.