Darülharb!

12 Ağustos 2022

Bir arkadaşım, devlet adamlarımızın başka ülkelerin yöneticilerini kandırıp tuzağa düşürdüğünü, bunun müthiş bir diplomasi başarısı olduğunu heyecanla anlatıp bunu yapanlara "helal olsun" diye bir mesaj atmış.

Acaba "helal" olur mu diye düşündüm!

Şu laf bizim atasözümüz: "Dinsizin hakkından imansız gelir".

"Dinsiz" ile mücadele edenin "imansız" olmasını hoş ve hak görüyoruz.

Bizden birinin "kafirle" mücadele ettiğine inanıyorsak, kafirden daha kafir olmasını, münafıklığın alametleri olan yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete ihanet etmek gibi fiilleri işlemesini alkışlıyoruz!

İyiye, doğruya dair o kadar ümitsiziz ki kötüler karşısında onlardan da daha kötü olmaktan başka çareye inanmıyoruz.

Halbuki "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" emrinin yanında "kafirlerle muhatap oluyorsan yalan söyleyebilirsin" denmiyor.

Bilakis başka bir ayette "Bir kavme olan kininiz size adaletsizlik yaptırmasın, adaletli olun" deniyor.

Darülharb diye bir şey icat etmişiz. Kafirliği, münafıklığı benimsememize bir kılıf bulmuşuz.

Kur'an'da dârülharb diye bir şey geçmiyor. Dârulharb ve dârulküfr gibi tabirler tabiin döneminden itibaren kullanılmaya başlamış.

Müslüman olmayan bir hükümdarın egemen olduğu yerler ve Müslümanlarla gayrimüslimler arasında henüz barış akdedilmemiş olan memleketler İslam hukukunda Darülharb sayılıyor

Image

Hanefîlere göre dârulharb, gayrimüslim liderlerin emirlerinin yürürlükte olduğu ülke.

Mâlikîlere göre dârulharb, gayrimüslimlerin hukukunun icra edildiği ülke.

Şafiîlere göre dârulharb, gayrimüslimlerin sulh antlaşması yapmadan istila ettiği ve daha önce dârulislâm olmayan yerler.

Hanbelîlere göre dârulharb, gayrimüslimlerin hukukunun hâkim olduğu ülke. *

Almanya'da çalışırken dini bir cemaate mensup bir dönerci ile tanışmıştım. 

Bu adam, kendi sattığı döneri haram diye yemiyordu. Tezgah altında bira bulunduruyor, isteyene satıyordu. Dükkanda bir  de müşterilerin dönerin yapılmasını beklerken oynadıkları bir kumar makinesi vardı.

Adama soruyordum:

Image

- Neden alkollü içecek satıyorsun?

- Darülharbdeyiz...

- Neden kumar oynatıyorsun?

- Darülharbdeyiz.

- Bu sattığın döner haramsa biz müslümanlara niye satıyorsun?

- Darülharbdeyiz.

Arkası da geliyordu:

Faizli kredi çekebilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Yalan beyanda bulunup Alman devletini dolandırabilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Sigorta kurumlarını istismar edebilirsin.. Çünkü darülharbdesin...

Ne "yarayışlı" bir buluş değil mi? Acaba kapsamı genişletilebilir mi?

E Türkiye dediğin de bir İslam devleti değil neticede!..

O zaman Türkiye de darülharb oluyor!...

Ve cehennemin kapıları açılıyor:

Rüşvet alıp verebilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Devleti soyabilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Yalan beyanda bulunabilir, tefecilik yapabilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Muhasebecinle sahte kayıtlar oluşturup vergi kaçırabilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Menfaatin için başkasına iftira atabilirsin. Çünkü darülharbdesin...

Sahtekârlar ülkesine hoş geldiniz...

Image

Omurgasızlığın, kafirliğin, münafıklığın, sahtekarlığın, menfaatperestliğin, değer tanımamanın kılıfı darülharb!

Bu yüzden Müslümanlar bütün dünyada yalancı, düzenbaz, sahtekâr, güvenilmez, kaypak, omurgasız kimseler olarak tanınıyorlar.

Ben Müslümanların benimsediği bu anlayışının kaynağının Allah olduğuna inanmıyorum.

Böyle aşağılık bir anlayışın kaynağı Hz. Muhammed'in hayatı ve uygulamaları olamaz.

Böyle bir "din anlayışının" kaynağı olsa olsa şeytanın ta kendisi olabilir.

Müslümanların, şeytanın bu tuzağından kurtulması için dua ediyorum.

 


* https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/224384

ziya özçelik

DARULHARB mantık eleştirisine katılıyorum.Ancak yazıda geçen hüküm cümlesi çok yanlış.Katılmıyorum.
"Bu yüzden Müslümanlar bütün dünyada yalancı, düzenbaz, sahtekâr, güvenilmez, kaypak, omurgasız kimseler olarak tanınıyorlar."
bu kadar genelleme isabetli değil.Sanki bütün ahlaki değer düşüklüğü yaşayan müslümalar DARULHARB düşüncesi sebebiyle yaptıkları islama ters işleri yapıyorlar.Hayır müslümanların kahir ekseriyeti darulharb kelmesini bilmez. Yaşanan negatif şeylerin çoğu cehaletten kaynaklanmaktadır.

Cu, 08/26/2022 - 18:00 Kalıcı bağlantı
Kamil GUNGOR

Yazıda çeşitli mantık hataları ve hatalı çıkarımlar var. Birincisi bir şeyin kabulü için Kur'an'da geçmesi gerekmiyor. Bu düşünce son dönemlerde taraftar buldu her nasılsa. Mezhep imamları ki, amaçları mezhep kurmak değildi, nüanslar dışında aynı şeyi söylemiş hemen hemen. Konu şansımın daha önce irdelenesinden de geçmiştir ayrıca... Bence Wikipedia yerine İslam Andiklopedisini referans verseniz daha isabet olurdu.
İkincisi dönerci örneği konuyu açıklamaz. Dolayısıyla yanlış bir örnek genelleştirilenez. Şahsın falanca cemaate yakınlığı da durumu meşrulaştırmaz.
İslam toplumundaki 'düzenbazlık' da darül-harple hiç alakalı değildir. Sıradan insan bunu bilmez zaten. Ayrıca bugün dünyayı yönetme iddiasındakiler ultra profesyonel düzenbaz... Bizimkiletinki banka soymak, onlarınki banka kurmak... Banka soymak acemi işidir. Gerçek soyguncular banka kurarlar demiş durumu gören bir düşünür. Ya da baklava çalan çocukla ülkeyi soyan işadamı kılıklılar kıyaslaması; 2001 krizinde olduğu gibi. Profesyonel olduklarından da dünyayı dolandırmaları dolayısıyla hiç bir hesap vermiyorlar.
Dinsizin hakkından imansızın geleceği de sosyolojik bir tesbitin ötesinde anlamlı değildir. Konuyla ilgili Müslüman bakımındam ne yapılması gerektiği hiç de belirsiz değildir.
Türkiye’de darül harp diye bahsettiğiniz şeyleri meşrulaştıran var mıdır bilmiyorum ama, böyle bir şey varsa da bu işin müslümanlıkla değil, olsa olsa münafıklıkla alakası vardır.
Ayrıca da kişisel kanaatime göre Türkiye terminolojik anlamda darul-islam değilse de darul-darp de değildir. Konu günceldir ve açıklığa kavuşturulması gereken ictihadi bir konudur. Zira tarihin derinliklerinde örneği yoktur. Nitekim halkının müslüman ama hukukunun seküler olduğu örnek Türkiyede olduğu gibi güncel bir mes'eledir. Bu yüzden konuya derinlikli bakmak gerektiği kanaatindeyim. Gerisi gündelik yorum olmanın ötesine geçemez Salih Bey.

Ct, 02/17/2024 - 15:52 Kalıcı bağlantı
Özgül Bilgin

Iste tamda bu yüzden Cenabı Hak zulmün ve zalimin eliyle yepyeni tertemiz bakir insanların Islam ile sereflenmesini nasip ederek kirli çıkarcı düzenbaz Müslümanları terk ediyor!Islam güneşinin batıdan doğması bu sanırım.

Pa, 02/18/2024 - 03:18 Kalıcı bağlantı

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

İstatistikler

Bugün Toplam Toplam
0 kez görüntülendi. 1,339 kez görüntülendi. 5 yorum yapıldı.