SÖYLEŞİ

Osman Konuk ile Söyleşi

30 Kasım 2015

Osman Konuk 1961, Afyon doğumlu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.  Edebiyat dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı. İki şiir kitabı ( Tehlikeli Belki, Beyaz Savunma) ve sosyal teori, bilgi sosyolojisi, metodoloji konularında makaleleri yayınlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kendisiyle sanata, topluma, sosyolojiye dair konuştuk.

Necdet Subaşı ile Bilim ve Hayata Dair

30 Ekim 2015

 

"Dinin gereklerine uygun bir şekilde yaşamak isteyenlerin genel toplum içindeki yerleri, talepleri, dönüşümleri ve dönüştürücü adımları derinlemesine incelenmeyi hak ediyor. Bizim gibi Batılılaşmayı dinle hesaplaşma üzerinden gerçekleştirmeye çalışan ülkelerde kayıplar da kazanımlar da soğukkanlı bir değerlendirmeyi hak ediyor. "

 

 

Osmanlıda Sanat Hamiliği

27 Temmuz 2020

Osmanlı'da yöneticilerin hem iyi bir kılıç ustası hem de iyi bir söz ustası olmaları bekleniyordu . Aynı şekilde Akıncı Beyleri de sanat için de koruyucu konumdaki kişilerdi. Sultanların çevresindeki danışmanlar şair ve yazarlardan seçiliyordu. Osmanlı Döneminde Sanat Hamiliği nasıl işliyordu ? Sultanların şaire destek vermelerinin ardında sanatı korumanın ötesinde bir beklenti var mıydı ? Himaye geleneği ne zaman kurumsallaşmaya başladı ? Konuyu yakından bilen iki bilim insanı, bir baba bir kız, Prof. Dr. Mustafa İsen ile Prof. Dr. Tuba Işınsu Durmuş birlikte konuştular.

Mekanın Pazarlaşması ve Kentin Dönüşümü

27 Temmuz 2020

Kent günümüzde birçok imkanın ve sorunun kesiştiği bir mekan. Prof. Dr. Cengiz Anık ve Dr. Adnan Tekşen bu söyleşide tarih içinde kentin ortaya çıkışına zemin hazırlayan gelişmeleri anlattıktan sonra modern toplumda kentin nasıl oluştuğunu, kentin sanayi toplumuna geçiş nedeniyle kırdan aldığı göçü nasıl massettiğini ortaya koymaya çalışıyorlar.

Hakikat Meydanında Bir Yangın: Ayşe Şasa

28 Haziran 2020

Ayşe Şasa; Türk Sinemasında önemli çalışmalara imza atmış bir senarist. Ancak o hiç bir zaman sadece senarist ve entellektüel bir kimlikle var olmadı. Kendi hakikatine koşarken hakikat ateşinde yanmayı seçti. Büyük çileler sonunda kendi ruh dinginliğine ulaştı. Bu ruh ikliminde var olmuş, temas etmiş İhsan Kabil, kendi zaviyesinden Ayşe Şasa'yı anlatıyor. Vefatının 6. seneyi devriyesinde kamil bir ruhun aşka yolculuğuna dair merak edilenleri Baha Yılmaz sordu, İhsan Kabil Anlattı.

Maneviyat Psikolojisi Çalışmaları Nasıl Ortaya Çıktı?

28 Haziran 2020

Psikoloji alanına yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yola çıkılan Maneviyat Psikolojisi çalışması nasıl ortaya çıktı? Ben-ötesi diye dilimize çevrilen Transpersonel psikoloji ekolü ile benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyuldu? Değerler eğitimi ile ilişkisi nasıldır? Mustafa Atak ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide tüm bu soruların cevaplarını ararken Jung, Maslow ile başlayıp William James, Charles Tart'ın bilinç araştırmalarıyla devam eden çalışmalarının Maneviyat Psikolojisine nasıl zemin oluşturduğunu konuştuk. Mustafa Merter'in, Mevlana ve Muhyiddin Arabi ile desteklenen yeni bir kavramsal çalışması olan 'Nefs Psikolojisi' üzerine yoğunlaştık. Söyleşiyi Tolga Avşar gerçekleştirdi.

Bugünden Fuad Köprülü'ye Bakış

28 Haziran 2020

Türkiye’de sosyal bilimlerin kurucusu sayılan Fuad Köprülü hangi sosyolojik arka planda yetişti? İktidarın gücüne neden sırtını yasladı? İktidarla ilişkileri görüşlerini nasıl etkiledi? Türk Edebiyat tarihine önemli katkıları neler? Prof. Dr. Mustafa İsen Köprülü’nün hangi görüşlerini eleştiriyor? Köprülü, neden Divan edebiyatına olumsuz yaklaştı? Bu konudaki görüşlerini sonradan değiştirdi mi? Köprülü Atatürk’ün tarih tezine karşı çıktı mı? Köprülü'yü bugünden bakarak nasıl değerlendirebiliriz? Bu söyleşide Mustafa İsen ve Ayhan Pala bu sorulara cevap bulmaya çalışıyor.

Ayasofya'da Bir Amerikalı: Thomas Whittemore

15 Haziran 2020

900 sene Kilise, 500 sene Cami olarak Hristiyan ve Müslümanlara mâbed olarak hizmet eden Ayasofya nasıl müzeye çevrildi? Bu değişimde Amerika Bizans Enstitüsü'nün etkisi neydi? Thomas Whittemore'ın Ayasofya'nın mozaiklerini ortaya çıkarma çalışması müzeye giden yolun ilk adımı mıydı? Cumhuriyet gazetesi'nin dahi şaşırdığı ve önceleri tepki verdiği müze girişimlerinden, dönemin Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'e kadar birçok isimin Ayasofya'nın müzeye çevrilmesindeki rolünü Yıldıray Oğur ile yapılan söyleşide öğrenme imkanı elde edeceksiniz.

MEB Liselerde Yıl Sonu İşlemlerini Nasıl Kaotik Hale Getirdi?

14 Haziran 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavlarıyla ilgili yapılmasına karar verilen uygulamalar, MEB camiası içerisinde tartışmalara neden oldu. Bu yazı ve bu yazının doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan ‘liselerde yapılacak olan sorumluluk sınavları’ile ilgili ilgili duyuru tereddüde düşülen hususlara açıklık getirmekten çok yeni tereddütlere yol açtı. Abdulbaki Değer sordu, Ali Aydın cevapladı.

Mimaride Sorunları Öteleyerek Uykuya Yatmak

12 Haziran 2020

1960'lı yıllarla başlayan kente göç furyasının bir sonucu olan konut ihtiyacı ve sonrasında ortaya çıkan yığma kent sorunun nedenlerinin tartışıldığı bu mimarlık sohbetinin misafirleri Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Başak Burcu Eke ve Mimar Dr. Halil İbrahim Düzenli. Hayatın hızlanmasının mimariye olan etkileri nelerdir? Neden hayat alanlarımızı estetize edemiyoruz? Mimarideki hafıza yitimi nelere mal oluyor? Mimari estetik anlayışımız neden Osmanlı lalesi ve Selçuklu sekizgen yıldızını aşamıyor? Sohbetin moderasyonunu Baha Yılmaz gerçekleştirdi.