SÖYLEŞİ

Osman Konuk ile Söyleşi

30 Kasım 2015

Osman Konuk 1961, Afyon doğumlu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.  Edebiyat dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı. İki şiir kitabı ( Tehlikeli Belki, Beyaz Savunma) ve sosyal teori, bilgi sosyolojisi, metodoloji konularında makaleleri yayınlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kendisiyle sanata, topluma, sosyolojiye dair konuştuk.

Necdet Subaşı ile Bilim ve Hayata Dair

30 Ekim 2015

 

"Dinin gereklerine uygun bir şekilde yaşamak isteyenlerin genel toplum içindeki yerleri, talepleri, dönüşümleri ve dönüştürücü adımları derinlemesine incelenmeyi hak ediyor. Bizim gibi Batılılaşmayı dinle hesaplaşma üzerinden gerçekleştirmeye çalışan ülkelerde kayıplar da kazanımlar da soğukkanlı bir değerlendirmeyi hak ediyor. "

 

 

Korona Sonrası Ekonomik Hayat Nereye Gider?

27 Mayıs 2020

Prof. Dr. Mustafa Acar bu söyleşide, pandemi sonrası artık eski hayatımıza olduğu gibi dönmenin imkansızlığından hareketle, ekonomik hayatın yönünü anlamaya çalışıyor. Acar, tüm kriz dönemleri gibi bu dönemin de yeni fikirleri ve hayat biçimlerini doğuracağını belirterek, üretim ve tüketim kalıplarından, sosyal ilişkilere kadar yeni kalıplar ve modellere hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyor. Söyleşiyi Tolga Avşar gerçekleştirdi.

Değişen Dünyada Bayramın Anlamı

27 Mayıs 2020

Fikir Coğrafyasını temsilen bir grup hocamız, çeşitli açılardan bayram olgusunu değerlendirdiler. Bu değerlendirmelerde meselenin tarihsel, ekonomik, kültürel, sosyolojik, dini boyutları ortaya konulurken elbette dünya çapındaki bir salgın ortamında bayramı da göz ardı etmek olmazdı. Bu söyleşi, her konuşmacının kendi açısından yaptığı analizlerle, toplumun, toplumsal ilişki ve iletişimin alacağı yeni şekilleri öngörmesiyle elbette sadece bir bayram için değil, geleceğimiz için de önemli işaretler taşıyor. Bu yönüyle her zaman izlenecek bir sohbet.

Küresel Isınmanın Sorumlusu Karbondioksit mi?

27 Mayıs 2020

İklim değişikliğinin küresel ısınma başlığı altında incelendiği bu söyleşide, atmosfere salınan karbondioksitin etkisi üzerinde duruluyor. Altay Ünaltay bilimsel veriler ışığında karbondioksit salımının değerleri üzerinden atmosferde oluşan ısı artışının insan eliyle olup olamayacağını tartışıyor. Belki de herkesin çok iyi bildiği Güneş'in dünya üzerindeki değiştirilemez etkisini atladığımızı yada atlatıldığımızı anlatmaya çalışıyor. Isı değişimi hafızasını tarihi bulgular üzerinden yeniden hatırlatmaya çalışıyor Ünaltay. Tolga Avşar'ın gerçekleştirdiği söyleşi, görselleriyle bir belgesel tadında.

Ezilen Herkesin Davacısı: Necip Fazıl

27 Mayıs 2020

24 yaşında Kaldırımlar şiir kitabıyla Türk Edebiyatına damgasını vurmuş; hayatı boyunca dev bir şahsiyet olarak edebiyata, fikre, siyasete, yayıncılığa farklı ve aykırı katkılarda bulunmuş Necip Fazıl Kısakürek'i Mehmet Çetin anlatıyor. Türk şiirindeki konumu, yayıncı kimliği, yayınları, siyasetle olan ilişkileri ve tartışmalı kimliğini merak edenler için söyleyişiyi Baha Yılmaz gerçekleştirdi.

Necip Fazıl'ı Nasıl Değerlendirmeliyiz?

27 Mayıs 2020

Adnan Tekşen, bu söyleşide kanaat önderlerini, ifratla tefritten uzak nasıl anlamamız gerektiği konusunu yeniden dikkatlerimize sunarken, bu kez ölümünün 37. yılı münasebetiyle bu bağlamda Necip Fazıl Kısakürek'i değerlendiriyor. Necip Fazıl'ı, içinde doğup büyüdüğü ortamın şartları içinde ele alan Tekşen, Necip Fazıl'ın temel özelliklerini yine bu çerçevede değerlendirmeye çalışıyor. Bu söyleşi konuya ilişkin bir yöntem ve yaklaşım sunması açısından izlenmeye değer. Söyleşiyi Tolga Avşar gerçekleştirdi.

Köye Geri Dönelim mi?

23 Mayıs 2020

"Biz de köy; sıkıntı ve mahrumiyet demek"tir diyor Hasan Boynukara. Köyden şehire gidişin ve tekrar köye dönüşün sebebi olarak ekonomiyi görüyor. Öncelikle köy anlayışının değişmesinden başlayarak, köyün revize edilmesi gerekliliği üzerinde ısrarla duruyor. Köyün ve köy anlayışının zorunlu revize edilmesinden sonra bilinçli ve planlı olarak köye dönüşün olması gerekliliğine değiniliyor. Şehire göç olunca sanki köy meselemiz kalmadı mı diye sorarak asıl krizin bu anlayış olduğunu vurguluyor Boynukara. Söyleşiyi Adnan Tekşen yaptı.

Kiliseye Fa-Si Aralığından Şeytan Nasıl Sızdı?

23 Mayıs 2020

Batı müziğinde Fa-Si aralığı neden Şeytan aralığı olarak kabul edilirdi. Türk Müziği ile Batı Müziği arasındaki fark nedir? Hint Müziğindeki Ragalar Türk müziğine benzer midir? Makamlarla coğrafya arasındaki ilişki nedir? Tüm bu soruları Salih Cenap Baydar soruyor, Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya cevaplıyor. Müzik meraklıları için doyurucu bir söyleşi.